Istorija

Filmas „Nuo neoficialių pašnekesių iki esminio politikos formuotojo“

Šiame dokumentiniame filme pasakojama Europos Vadovų Tarybos istorija nuo jos įkūrimo iki šių dienų. Jame vaizduojami svarbūs pastarųjų dešimtmečių įvykiai, kurie lėmė ES vadovų priimamus sprendimus.
Istorija pasakojama lūpomis tų žmonių, kurie buvo liudininkai, kaip Europos Vadovų Taryba virto tokiu sprendimų priėmimo centru, koks ji yra šiandien.

Sužinokite daugiau apie įvykius ir sutartis, kurie nulėmė Europos Vadovų Tarybos, ES Tarybos, Euro grupės ir euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimų funkcijas.

1997

Gruodžio 13 d.

Euro grupės sukūrimas

Europos Vadovų Taryba pritarė tam, kad būtų sukurta Euro grupė – neformalus organas, kuriame susitinka šalių, kurių valiuta yra euro, finansų ministrai. Pirmasis Euro grupės susitikimas įvyko 1998 m. birželio 4 d. Seningeno pilyje, Liuksemburge.

1999

Sausio 1 d.

Euro atsiranda kaip virtuali valiuta

Jis įvedamas 11 valstybių narių: Airijoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Italijoje, Liuksemburge, Nyderlanduose, Portugalijoje, Prancūzijoje, Suomijoje ir Vokietijoje.

2001

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Graikija

Graikija tampa 12-ąja ES valstybe nare, prisijungusia prie euro zonos.

2002

Sausio 1 d.

Apyvartoje pasirodo euro

2002 m. sausio 1 d. apyvartoje pasirodo euro banknotai ir monetos, kurie pakeičia nacionalines valiutas.

2003

Vasario 1 d.

Nicos sutartis

Nicos sutartimi pradedama ES institucijų reforma rengiantis būsimai išsiplėtusiai 27 valstybių narių ES. Taryba pertvarkoma, kad būtų plačiau taikomas balsavimas kvalifikuota balsų dauguma ir nustatytas tvirtesnio valstybių narių bendradarbiavimo principas.

2004

Rugsėjo 10 d.

Pirmasis nuolatinis Euro grupės pirmininkas

Euro grupė nusprendžia skirti nuolatinį pirmininką dvejų metų kadencijai.

Ševeningene įvykusiame neformaliame ECOFIN tarybos susitikime Jeanas-Claude’as Junckeris išrenkamas pirmuoju nuolatiniu Euro grupės pirmininku. Jo kadencija trunka nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

2006

Rugsėjo mėn.

Jeanas Claude’as Junckeris perrinktas dar vienai Euro grupės pirmininko kadencijai

Jis išrinktas Euro grupės pirmininku antrai kadencijai.

2007

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Slovėnija

Slovėnija yra 13-oji ES valstybė narė, kuri įsiveda eurą kaip savo valiutą.

2008

Sausio 1 d.

Kipras ir Malta prisijungė prie euro zonos

Šiuo metu yra 15 euro zonos narių.

Spalio 12 d.

Pirmasis euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas 

Prancūzijos Prezidentas Nicolas Sarkozy pasiūlo idėją rengti reguliarius euro zonos valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimus. Pirmasis susitikimas įvyko 2008 m. spalio 12 d. Vėlesni susitikimai įvyko Briuselyje 2010 m. gegužės mėn., 2011 m. kovo mėn., 2011 m. liepos mėn. ir 2011 m. spalio mėn.

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimuose padedama koordinuoti euro zonos ekonominę politiką; juose taip pat dalyvauja euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. 

2009

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Slovakija

Slovakija tampa 16-ąja euro zonos nare.

Gruodžio 1 d.

Lisabonos sutarties Protokolas Nr. 14

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutarties Protokolas Nr. 14; jame išdėstytas Euro grupės vaidmuo. Valstybių narių, kurių valiuta yra euro, ministrai susirenka į neformalų susitikimą aptarti su bendrąja valiuta susijusių klausimų ir išrenka pirmininką dvejų su puse metų kadencijai.

Be to, Lisabonos sutartimi ES Tarybos taisyklės iš dalies pakeičiamos taip, kad atvejais, kai visos sudėties Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN taryba) balsuoja dėl klausimų, susijusių tik su euro zona, balsuoti gali tik Euro grupės nariai.

2011

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Estija

Estija tampa 17-ąja prie euro zonos prisijungusia šalimi.

2012

Sausio mėn.

Euro grupės darbo grupės pirmininko išrinkimas

Nuo 2012 m. sausio mėn. Euro grupės darbo grupės pirmininko pareigas eina Thomasas Wieseris, kuris taip pat yra Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

Euro grupės darbo grupė yra parengiamasis organas, kurį sudaro Ekonomikos ir finansų komiteto euro zonos valstybių narių, Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko atstovai.   

2013

Sausio 21 d.

Euro grupės pirmininko rinkimai

Jeroenas Dijsselbloemas, Nyderlandų finansų ministras, išrinktas Euro grupės pirmininku. Jis tapo antruoju nuolatiniu Euro grupės pirmininku Euro grupės istorijoje.

2014

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Latvija

Latvija tampa 18-ąja euro zonos nare.

2015

Sausio 1 d.

Prie euro zonos prisijungia Lietuva

Dabar euro zonai priklauso 19 narių: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.

Liepos 13 d.

Jeroenas Dijsselbloemas perrinktas antrai Euro grupės pirmininko kadencijai

Jeroenas Dijsselbloemas dar kartą paskirtas Euro grupės pirmininku antrai 2,5 metų trukmės kadencijai.