© Europos Sąjunga 2017 09 21 Posėdis

Taryba ES 27 sudėtimi aptars derybų dėl „Brexit“ padėtį, o ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier trumpai informuos juos apie iki šiol padarytą pažangą. Ministrai pradės rengtis 2017 m. spalio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (50 straipsnis).

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.