2017 09 18–20 Posėdis

Pagrindiniai ES prioritetai yra taisyklėmis grindžiamos pasaulinės tvarkos stiprinimas, taikos puoselėjimas, bendradarbiavimo kovojant su terorizmu stiprinimas ir branduolinio nusiginklavimo skatinimas. ES taip pat sieks, kad būtų padaryta pažanga derybose dėl klausimų, susijusių su migracija, žmogaus teisėmis, klimato kaita ir vystymusi. Be to, JT GA metu Pirmininkas D. Tuskas dvišaliu pagrindu susitiks su kitais vadovais.

 

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.