2017 07 25 Pranešimas spaudai

Operacija SOPHIA yra ES jūrų pajėgų operacija, kurios tikslas – suardyti neteisėtai migrantus gabenančių asmenų ir prekiautojų žmonėmis verslo modelį Viduržemio jūros regione. Taryba pratęsė ir iš dalies pakeitė operacijos įgaliojimus papildomai įtraukdama apmokomo personalo stebėsenos mechanizmą, naujų rūšių neteisėtos prekybos nafta stebėjimo veiklą ir geresnį keitimąsi informacija apie prekybą žmonėmis.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.