2017 03 25 Posėdis

2017 m. kovo 25 d. Europos vadovai susitiko Romoje, kad paminėtų ES steigimo sutarčių, kurios buvo pasirašytos tame mieste, metines. Tai buvo galimybė pamąstyti apie Europos Sąjungos padėtį ir apžvelgti integracijos proceso ateitį.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.