2017 07 17 Posėdis

Užsienio reikalų ministrai aptarė migracijos klausimą kartu su JT vyriausiuoju pabėgėlių reikalų komisaru ir Tarptautinės migracijos organizacijos generaliniu direktoriumi. Jie taip pat skyrė daug dėmesio padėčiai Libijoje ir Šiaurės Korėjoje.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.