2017 09 18–20 Posėdis

Donaldas Tuskas pripažino, kad JT yra geriausia priemonė siekiant spręsti pasaulinės reikšmės klausimus, tačiau taip pat paragino JT veikti ryžtingiau, tvirčiau ir vieningiau, atsižvelgiant į šiuo metu susidariusias sudėtingas tarptautines aplinkybes. „Susitinkame tokiu metu, kai pasaulis svyruoja tarp vilties ir baimės“, – sakė Pirmininkas D. Tuskas JT Generalinėje Asamblėjoje. Jis dar kartą patvirtino: „Europos Sąjunga niekada nenustos dirbti Jungtinėse Tautose ir su jomis“.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.