Gegužės 26–27 d. Pirmininkas D. Tuskas dalyvauja G 7 aukščiausiojo lygio susitikime Italijoje. Aukščiausiojo lygio susitikime daugiausia dėmesio skiriama pasaulio ekonomikai, užsienio politikai ir saugumui.

Jei vertimo nėra, turinys rodomas originalo kalba

Europos Vadovų Tarybos nariai yra ES valstybių narių valstybių ar vyriausybių vadovai, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas ir Europos Komisijos pirmininkas. Ji nustato bendrą ES politikos kryptį ir prioritetus.

Europos Sąjungos Taryba atstovauja valstybių narių vyriausybėms. Kitas, trumpesnis jos pavadinimas – ES Taryba. Tai institucija, kurioje renkasi visų ES šalių ministrai, kad priimtų teisės aktus ir koordinuotų politiką.