Euro grupė, 2015 05 11

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2015 05 11
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Graikija

Euro grupė buvo informuota apie vykstančias diskusijas tarp Graikijos valdžios institucijų ir Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko ir Tarptautinio valiutos fondo dėl išsamaus Graikijos reformų sąrašo.

Euro grupė pažymėjo, kad derybos pasistūmėjo į priekį ir tapo veiksmingesnės, tačiau reikia daugiau laiko likusioms spragoms užpildyti ir visapusiškam susitarimui pasiekti. Likusi finansinės paramos Graikijai dalis gali būti išmokėta tik tada, kai bus sutarta dėl šių reformų, o trijų institucijų atliktoje peržiūroje bus padaryta išvada, kad jos buvo įgyvendintos.

„Norėčiau pakartoti, kad vasario 20 d. susitarimas tebėra derybų pagrindas ir kad būtina pasiekti išsamų susitarimą prieš išmokant bet kokias išmokas.“

Euro grupės Pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

Ekonominė padėtis

Euro grupė taip pat aptarė ekonominę padėtį euro zonoje remiantis 2015 m. pavasario Europos Komisijos ekonomine prognoze. Ji taip pat atkreipė dėmesį į infliaciją ir valiutos kurso pokyčius. 

Ekonomikos atsigavimas ir darbo vietų kūrimas euro zonoje didėja, o defliacijos rizika sumažėjo. Ministrai susitarė, kad euro zonoje reikia toliau vykdyti augimą skatinančias struktūrines reformas, taip pat patikimą fiskalinę politiką norint išlaikyti ekonomikos atsigavimą.

Teminė diskusija dėl fiskalinių sistemų

Euro grupės ministrai dalijosi savo nacionaline patirtimi stiprinant fiskalines sistemas, nes tai buvo rekomenduota euro zonai įgyvendinant 2014 m. Europos semestrą. Ši diskusija vyko Euro grupės dabar reguliariai vykstančių diskusijų dėl to, kaip didinti ekonomikos augimą ir kurti naujas darbo vietas, kontekste.

Keturių pirmininkų ataskaita

Ministrai pasikeitė nuomonėmis apie galimus būdus, kaip pagerinti ekonomikos valdymą ekonominėje ir pinigų sąjungoje (EPS). Ši diskusija įvyko rengiant ataskaitą ta pačia tema; tą ataskaitą Euro grupės pirmininkas rengia kartu su Europos Komisijos, Europos Vadovų Tarybos ir Europos Centrinio Banko pirmininkais.

Airija

Euro grupė palankiai įvertino Airijos padarytą pažangą sprendžiant fiskalinius, finansinius ir struktūrinius klausimus, kaip pranešta trečiojoje po programos įgyvendinimo Airijoje vykdomos priežiūros ataskaitoje. Euro grupė yra įsitikinusi, kad Airija ir toliau sėkmingai spręs likusius uždavinius.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2015 05 12