Euro grupė, 2016 04 22

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 04 22
  • 09:00
  • Amsterdam

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Graikija: dabartinė padėtis

Institucijos ir Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas informavo Euro grupę apie Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmos peržiūros, vykdomos šiuo metu, dabartinę padėtį.

Kad peržiūra būtų užbaigta, institucijos ir Graikijos valdžios institucijos turėtų susitarti dėl išsamaus politikos reformų dokumentų rinkinio, kurį Graikija turės įgyvendinti.

Nors pastarosiomis savaitėmis padaryta didelė pažanga, tačiau kai kuriose politikos srityse, įskaitant fiskalinę strategiją ir privatizavimo fondą, reikia dirbti toliau.

Euro grupė paragino Graikijos valdžios institucijas skubiai susitarti su institucijomis dėl reformų dokumentų rinkinio, kuris turėtų apimti ir tokius klausimus kaip nenumatytų atvejų priemonės ir neveiksnios paskolos.

Euro grupė tikisi, kad per kelias ateinančias dienas susitarti pavyks, ir tokiu atveju yra pasirengusi vėl surengti neeilinį posėdį, kad būtų susitarta dėl kitų pirmos peržiūros užbaigimo veiksmų.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo: nacionalinės nemokumo sistemos

Euro grupė toliau keitėsi nuomonėmis apie nacionalines nemokumo sistemas ir jų taikymą, kuris įvairiose euro zonos valstybėse narėse labai skiriasi. Diskutuojant buvo vadovaujamasi 2015 m. ir 2016 m. Tarybos rekomendacijomis euro zonai, kurios buvo pateiktos įgyvendinant Europos semestrą – ES metinį politikos koordinavimo ciklą.

Gerai veikiančios nemokumo sistemos yra būtinos persiskolinimo problemai spręsti ir bankų gebėjimui teikti paskolas ekonomikai stiprinti. Šis klausimas euro zonai yra ypač aktualus, nes atskirų jos šalių ekonomika yra jautri šalutiniams poveikiams.

Ministrai susitarė dėl bendrų principų, kuriais būtų galima vadovautis tobulinant tas nacionalines sistemas. Šie principai daugiausia susiję su sistemų sparta, nuspėjamumu ir ekonominiu efektyvumu.

Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) pirmininkės pranešimas

Bendro priežiūros mechanizmo (BPM) pirmininkė Danièle Nouy pristatė BPM metinę ataskaitą.

Be to, ji informavo Euro grupę apie vykdomą darbą siekiant suderinti priežiūros galimybes ir nacionalinę diskreciją euro zonos bankų sektoriuje, kad būtų užtikrintos vienodesnės sąlygos.

Naujausia informacija apie fiskalinę priežiūrą

Europos Komisija pristatė 2016 m. balandžio mėn. Eurostato pateiktų pranešimų, susijusių su perviršinio deficito procedūra, pagrindinius rezultatus.

2015 m. valdžios sektoriaus deficitas ir skola euro zonoje atitinkamai sudarė vidutiniškai 2,1 % ir 90,7 % BVP.

Ateinančiais mėnesiais finansų ministrai toliau nagrinės fiskalinės priežiūros klausimą ir galimus su perviršinio deficito procedūra susijusius veiksmus, atsižvelgdami į būsimą 2016 m. Europos Komisijos pavasario prognozę ir valstybių narių stabilumo programų ir nacionalinių reformų programų pateikimą įgyvendinant 2016 m. Europos semestrą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 06 06