Euro grupės susitikimas, 2016 05 09

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 05 09
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Euro grupė apsvarstė esamą padėtį, susijusią su Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmąja peržiūra.

Ji palankiai įvertino politikos reformų dokumentų rinkinį. Šios reformos yra susijusios su:

  • pensijų sistema
  • pajamų mokesčiu ir PVM
  • viešojo sektoriaus darbo užmokesčio išlaidų priemonėmis
  • privatizavimo strategija
  • neveiksnių paskolų klausimu.

Euro grupė priėjo prie išvados, kad Graikijos valdžios institucijoms ir įstaigoms reikia toliau dirbti mechanizmo dėl papildomų nenumatytų atvejų priemonių klausimu. Šios priemonės įsigalios tik tuomet, jei reikės papildomų pastangų norint pasiekti susitartus pirminio pertekliaus tikslus.

Užbaigus pirmąją peržiūrą bus galima išmokėti tolesnę Graikijai skirtą finansinę paramą, po to, kai Graikija bus įgyvendinusi ankstesnius veiksmus, o kitose euro zonos valstybėse narėse bus atliktos atitinkamos nacionalinės procedūros.

Tolesni veiksmai

Euro grupė dar kartą patvirtino, kad jei baigus pirmąją peržiūrą bus būtina, ji yra pasirengusi apsvarstyti galimas papildomas priemones, kad būtų užtikrintas Graikijos refinansavimo poreikių tvarumas. Todėl ji susitarė dėl kelių bendrų pagrindinių principų bei eiliškumo ir pavedė Euro grupės darbo grupei atlikti išsamesnį darbą.

Euro grupė diskusijas tęs kitame 2016 m. gegužės 24 d. susitikime.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 05 10