Euro grupė, 2016 05 24

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 05 24
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija

Euro grupė palankiai įvertino Graikijos ir institucijų personalo lygmens susitarimą, kuriuo sudaroma galimybė užbaigti Graikijos makroekonominio koregavimo programos pirmąją peržiūrą.

Tokiu būdu iš Europos stabilumo mechanizmo bus galima išmokėti kitą pagal programą numatytos finansinės paramos Graikijai dalį (10,3 mlrd. €).

Graikijos klausimu padarėme itin svarbų žingsnį į priekį, kuris leidžia mums pereiti į naują Graikijai skirtos finansinės paramos programos etapą.

Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas

Ši suma bus išmokėta keliomis dalimis, kai Graikija bus įgyvendinusi visus sutartus išankstinius veiksmus, o euro zonos valstybės narės bus patvirtinusios susitarimą pagal savo atitinkamas nacionalines procedūras.

Graikijos ir institucijų personalo lygmens susitarime numatytos reformos, kurias Graikija turės įgyvendinti, ir papildomas nenumatytų atvejų mechanizmas. Pagal šį mechanizmą bus aktyvuotos papildomos reformų priemonės, jei kils pavojus, kad pagal programą sutartas 3,5 % BVP pirminio pertekliaus tikslas gali būti nepasiektas.

Euro grupė palankiai vertina pažangą, kurią Graikija jau padarė įgyvendindama daugumą sutartų išankstinių veiksmų.

Euro grupė taip pat susitarė dėl trumpalaikių, vidutinės trukmės laikotarpio ir ilgalaikių priemonių Graikijos valstybės skolos tvarumui užtikrinti. Kai kurios iš šių priemonių bus įgyvendinamos laikotarpiu tarp pirmosios peržiūros užbaigimo ir programos pabaigos, o kitos – sėkmingai užbaigus programą. Pastarųjų priemonių taikymo sritis bus nustatyta remiantis atnaujinta skolos tvarumo analize.

Jei užbaigus programą paaiškės, kad faktinė padėtis yra blogesnė nei šiuo metu tikimasi, Euro grupė susitarė dėl galimybės aktyvuoti nenumatytų atvejų mechanizmą tolesnėms su skola susijusioms priemonėms įgyvendinti.

Euro grupė palankiai įvertino TVF vadovybės ketinimą rekomenduoti TVF vykdomajai valdybai patvirtinti finansinį susitarimą iki metų pabaigos, o tai padės įgyvendinti sutartas reformas.

Ispanija: po programos įgyvendinimo atliekamos priežiūros 5-oji peržiūra

Euro grupė palankiai įvertino balandžio mėn. Europos Komisijos kartu su Europos Centriniu Banku Ispanijoje įvykdytos po programos įgyvendinimo atliekamos priežiūros 5-osios misijos rezultatus.

Ekonominė padėtis euro zonoje

Komisijai pristačius 2016 m. gegužės 3 d. paskelbtą jos 2016 m. pavasario ekonominę prognozę, Euro grupės posėdyje bus pasikeista nuomonėmis apie ekonominę padėtį ir perspektyvas euro zonoje.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 05 25