Euro grupė, 2016 06 16

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 06 16
  • 15:00
  • Liuksemburgas

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Pensijų sistemų tvarumas euro zonoje

Euro grupė aptarė įvairias politikos priemones, kurias būtų galima panaudoti siekiant pagerinti euro zonos pensijų sistemų fiskalinį tvarumą.

Be tokių tradicinių parametrų, kaip pensijų įmokos ir išlaidos, Euro grupė taip pat aptarė aktyvias darbo rinkos politikos priemones ir reformas, kurios galėtų tvariai suaktyvinti ekonominę veiklą. Ji taip pat įvertino geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su pensijų sistemų savaiminiu koregavimu atsižvelgiant į ilgesnę gyvenimo trukmę.

Euro grupė priėmė pareiškimą, kuriame išdėstyta keletas sutartų principų, kuriais siekiama padidinti pensijų sistemų tvarumą. Ji paragino Europos Komisiją atsižvelgti į juos vykdant priežiūros procesą ir šiuo pagrindu išnagrinėti galimybes parengti tinkamus lyginamuosius standartus.

Tarptautinio valiutos fondo pagal IV straipsnį atliekama euro zonos apžvalga

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinė direktorė Christine Lagarde informavo Euro grupę apie fondo atliktą euro zonos ekonominių perspektyvų, rizikos ir politikos uždavinių vertinimą. Vertinimas buvo atliktas vykdant kasmetines TVF konsultacijas pagal IV straipsnį.

TVF patvirtino, kad ekonomika euro zonoje toliau atsigauna. Jis rekomendavo euro zonai toliau daugiausia dėmesio skirti struktūrinėms reformoms, investicijoms ir finansų sektoriaus reformoms.

Euro grupėje vyko konstruktyvi diskusija dėl šių rekomendacijų. Kai bus parengta TVF baigiamoji išvada, ji bus pateikta fondo interneto svetainėje.

Kiti punktai

Be to, remdamasi Komisijos ir Europos Centrinio Banko pranešimais, Euro grupė aptarė infliaciją euro zonoje bei euro kurso pokyčius. Ji taip pat priėmė 2016 m. antrojo pusmečio darbo programą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 06 27