Euro grupė, 2016 07 11

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 07 11
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Ekonominė ir finansinė padėtis euro zonoje

Euro grupėje pasikeista nuomonėmis apie ekonominę ir finansinę padėtį euro zonoje. Komisija ir ECB informavo ministrus apie pokyčius finansų rinkose paskelbus birželio 23 d. JK referendumo rezultatus.

Yra požymių, kad po pirminių koregavimų rinkos stabilizuojasi. Vis dėlto vyraujantis netikrumas, ypač tarp investuotojų, galėtų turėti įtakos vidutinio laikotarpio augimo perspektyvoms, taip pat ir euro zonoje.

„Esama didelio netikrumo, tačiau tai nekeičia mūsų įsipareigojimo toliau vykdyti patikimą augimui palankią fiskalinę politiką, struktūrines reformas, tvarkyti bankų sektorių. Mūsų darbotvarkė ir mūsų įsipareigojimas vykdyti tą darbotvarkę nekinta“, – po susitikimo pasakė Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas.

Priežiūra po programos įgyvendinimo Airijoje ir Portugalijoje

Euro grupė buvo informuota apie pagrindinius 5-osios priežiūros po programos įgyvendinimo peržiūros Airijoje ir 4-osios priežiūros po programos įgyvendinimo peržiūros Portugalijoje, įvykdytų 2016 m. birželio mėn., rezultatus.

Abiejų priežiūros po programos įgyvendinimo misijų išvada – tiek Airija, tiek Portugalija sugebės grąžinti pagal atitinkamas joms skirtas programas gautas paskolas.

Stabilumo ir augimo paktas. Įgyvendinimas euro zonai priklausančiose šalyse

Euro grupėje pasikeista nuomonėmis apie biudžeto padėtį Ispanijoje ir Portugalijoje. Liepos 7 d. Europos Komisija priėmė rekomendacijas dėl Tarybos sprendimų, kuriais nustatoma, kad per 2013 m. birželio 21 d. Tarybos rekomendacija nustatytą laikotarpį nė vena iš šių šalių nesiėmė veiksmingų priemonių, kad panaikintų perviršinį deficitą.

Sprendimus, grindžiamus šiomis Komisijos rekomendacijomis, priims ES Taryba.

Euro zonos fiskalinė kryptis

Euro grupė aptarė euro zonos fiskalinę kryptį remiantis nacionalinėmis stabilumo programomis, kurias euro zonai priklausančios valstybės narės, įgyvendindamos Europos semestrą, pateikė šių metų balandžio mėn.

Euro grupė sutiko, kad bendra euro zonos fiskalinė kryptis, kuri 2016 m. buvo ne itin ekspansyvi, 2017 m. turėtų tapti iš esmės neutralia.

Į debatų rezultatus bus atsižvelgta valstybėms narėms vėliau šiais metais rengiant jų biudžeto planus 2017 m.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Investicijos euro zonoje

Euro grupėje buvo tęsiamos teminės diskusijos dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo, šįkart daugiausia dėmesio skiriant investicijoms. Ministrai pasikeitė nuomonėmis apie tai, kaip šalinti struktūrines ir reguliavimo kliūtis investicijoms, daugiausia dėmesio skiriant viešojo administravimo veiksmingumo didinimui, verslo aplinkai ir konkretiems trukdžiams, su kuriais susiduria įvairūs sektoriai.

Ši diskusija papildo platesnes ES masto iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti investicijas.

Investicijų atgaivinimas yra ypač svarbus norint pagerinti trumpalaikes ir ilgalaikes euro zonos ekonomikos augimo perspektyvas.

Euro grupė pratęs šią diskusiją dar šiais metais.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 07 13