Euro grupė, 2016 09 09

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 09 09
  • 09:00
  • Bratislava

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Graikija

Institucijos ir Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas informavo Euro grupę apie Graikijos ekonominio koregavimo programos įgyvendinimo dabartinę padėtį.

Graikijos valdžios institucijos ketina laiku užbaigti įgyvendinti orientyrus, dėl kurių susitarta programos pirmosios peržiūros kontekste.

Tai apima 15 priemonių, susijusių su privatizavimu, energetikos sektoriaus reforma, bankų valdymu ir pajamų agentūros įsteigimu. Šiuos orientyrus reikia įgyvendinti tam, kad pagal Europos stabilumo mechanizmą būtų išmokėta 2,8 mlrd. €.

Institucijų atstovai artimiausiu metu vyks į Atėnus, kad pasirengtų programos antrosios peržiūros pradžiai.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo: viešųjų finansų kokybė

Euro grupėje pasikeista nuomonėmis remiantis valstybių narių patirtimi, susijusia su vyriausybės išlaidų peržiūromis. Tokios peržiūros atliekamos siekiant įvertinti viešųjų lėšų pagal įvairias šalies biudžeto kategorijas panaudojimo veiksmingumą ir efektyvumą.

Šios diskusijos tikslas – padėti valstybėms narėms užtikrinti labiau ekonomikos augimui palankų valstybių narių biudžetų sudarymą.

Euro grupė priėmė pareiškimą, kuriame nustatyti išlaidų paskirstymo gerinimo bendri principai.

Be to, ministrai susitarė reguliariai aptarti šią temą ir ketina ją vėl nagrinėti 2017 m. pirmąjį pusmetį.

Aktualūs fiskaliniai klausimai

Euro grupė patvirtino, kad euro zonai priklausančios valstybės narės turėtų pateikti savo 2017 m. biudžeto planų projektus šių metų spalio 1–15 d.

Laikantis tokio tvarkaraščio bus užtikrinta, kad biudžeto planų projektai bus įvertinti remiantis palygintinomis makroekonominėmis prielaidomis. Šalims, kurias valdo laikinoji vyriausybė, bus rastas pragmatiškas sprendimas.

Vadovaujantis nusistovėjusia praktika, vėliau rudenį Euro grupė, remdamasi Europos Komisijos nuomonėmis, surengs savo metinę išsamią diskusiją apie šiuos planus.

Ministrai trumpai apžvelgė vykdomą perviršinio deficito procedūrą Ispanijai ir Portugalijai. Liepos mėn. Taryba nusprendė, kad nė viena iš šių šalių nesiėmė veiksmingų priemonių, kad panaikintų perviršinį deficitą per nustatytus terminus. Todėl Portugalijai ir Ispanijai buvo nustatyti nauji terminai; tikimasi, kad šios šalys imsis veiksmingų priemonių iki spalio 15 d. Be to, Taryba priėmė Komisijos pasiūlymus anuliuoti baudas, kurias Ispanija ir Portugalija pagal Stabilumo ir augimo pakto taisykles būtų turėjusios sumokėti už tai, kad laiku nepanaikino perviršinio deficito.

Ministrai taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad daroma didelė pažanga atliekant Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo supaprastinimo darbą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 09 13