Euro grupė, 2016 10 10

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 10 10
  • 15:00
  • Liuksemburgas

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Graikija

Institucijos ir Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas informavo Euro grupę apie 15 orientyrų, kuriuos įgyvendinti Graikija įsipareigojo per pirmąją jos ekonominio koregavimo programos peržiūrą, įgyvendinimą.

Šie orientyrai apėmė privatizavimo fondo įsteigimą, energetikos sektoriaus reformą, bankų valdymo priemones ir pajamų agentūros įsteigimą.

Posėdyje Euro grupė susitarė, kad įgyvendinus orientyrus galėtų būti patvirtintas 1,1 mlrd. € sumos išmokėjimas pagal ESM. Ši suma turi būti skirta Graikijos skolos tvarkymo poreikiams patenkinti.

Likusius 1,7 mlrd. € bus leista panaudoti, kai bus pateikti rugsėjo mėn. duomenys apie Graikijos pažangą naikinant įsiskolinimą ir institucijos pateiks teigiamą įvertinimą. Išmokėjimą turi patvirtinti ESM Direktorių valdyba. 1,7 mlrd. suma turi būti naudojama Graikijos įsiskolinimui naikinti.

Euro grupė priėmė pareiškimą dėl Graikijos.

Ji taip pat paragino Graikijos valdžios institucijas intensyviau bendradarbiauti su institucijomis siekiant laiku užbaigti antrąją programos peržiūrą.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo: sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros sistemos

Euro grupė pasikeitė nuomonėmis apie riziką, kuri dėl sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros išlaidų ateinančiais dešimtmečiais gali kilti viešųjų finansų tvarumui euro zonoje.

Diskusijose siekta pasidalyti formuojant šios srities politiką (kuriai paprastai skiriama didelė valdžios sektoriaus išlaidų dalis) sukauptais nacionaliniais geriausios praktikos pavyzdžiais ir įgyta patirtimi.

Aktualūs fiskaliniai klausimai

Euro grupė jau yra pasirengusi metinei euro zonos valstybių narių kitų metų biudžeto planų projektų peržiūrai. Valstybės narės savo 2017 m. planus turi pateikti šių metų spalio 1–15 d., o Euro grupė juos svarstys gruodžio 5 d.

Europos Komisija informavo Euro grupę apie struktūrinį dialogą su Europos Parlamentu dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų sustabdymo Ispanijai ir Portugalijai.

Laukiama, kol Komisija pateiks pasiūlymą dėl sustabdymo pagal perviršinio deficito procedūrą, atsižvelgiant į liepos mėn. Tarybos sprendimus dėl to, kad šios valstybės nesiima veiksmingų veiksmų, kad ištaisytų savo perviršinį deficitą.

G 7 susitikimas

Euro grupės pirmininkas Jeroenas Dijsselbloemas informavo Euro grupę apie diskusijas, vykusias spalio mėn. pradžioje Vašingtone surengtų tarptautinių susitikimų metu, ir jų rezultatus.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 10 12