Euro grupė, 2016 11 07

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 11 07
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie susitikimą

Bankų sąjunga. Euro zonos aspektai

Bendras priežiūros mechanizmas ir Bendra pertvarkymo valdyba

Euro grupė išklausė Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininkės Danièle Nouy ir Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) pirmininkės Elke König pranešimus.

Jos Euro grupę informavo apie naujausius įvykius finansų sektoriuje, apie abiejų institucijų pagrindinę veiklą pastaraisiais mėnesiais ir apie jų pagrindinius uždavinius ir prioritetus ateityje.

Danièle Nouy Euro grupę informavo apie vykdomą darbą, susijusį su 2016 m. liepos mėn. atliktu testavimu nepalankiausiomis sąlygomis, dėl neveiksnių paskolų kylančių problemų sprendimą ir tikslą euro zonos bankų sektoriuje sumažinti priežiūros pasirinkimo galimybių ir nacionalinę teisę veikti savo nuožiūra, siekiant užtikrinti vienodesnes sąlygas.

Elke König pristatė pažangos ataskaitą dėl Bendros pertvarkymo valdybos veiklos, įnašų į Bendrą pertvarkymo fondą rinkimo ir susitarimų dėl paskolų su atskiromis valstybėmis narėmis.

Euro grupė palankiai įvertino abiejų institucijų iki šiol atliktą naudingą darbą ir laukia kito pasikeitimo nuomonėmis, kuris numatomas kitų metų pavasarį.

Teminė diskusija dėl ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo: nacionalinės nemokumo sistemos

Euro grupė apsvarstė, kaip padidinti nacionalinių nemokumo sistemų efektyvumą ir veiksmingumą. Ši diskusija surengta vykdant tolesnę veiklą po 2016 m. balandžio mėn. grupės susitikimo, kai buvo susitarta dėl taikytinų principų sąrašo. Šie principai visų pirma susiję su nemokumo sistemų sparta, nuspėjamumu ir ekonominiu efektyvumu.

Gerai veikiančios nemokumo sistemos yra būtinos skolos naštai mažinti ir bankų gebėjimui teikti paskolas ekonomikai stiprinti. Šis klausimas euro zonoje yra ypač aktualus, nes atskirų jos šalių ekonomika yra jautri šalutiniams poveikiams.

Euro grupė šį klausimą vėl svarstys kitais metais.

Graikija. Antroji programos peržiūra ir pranešimas apie ES techninę pagalbą

Po spalio mėn. pabaigoje institucijų surengtos peržiūros misijos į Atėnus ministrai buvo informuoti apie vykdomą antrąją Graikijos ekonominio koregavimo programos įgyvendinimo peržiūrą.

Euro grupė paprašė Graikijos valdžios institucijų ir misijos darbuotojų tęsti konstruktyvų bendradarbiavimą ir kuo greičiau užbaigti peržiūrą.

Antroji peržiūra apima 2017 m. biudžetą, vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinę strategiją ir darbo rinkos reformą.

Euro grupė buvo informuota apie Europos Komisijos Paramos struktūrinėms reformoms tarnybos iki šiol suteiktą techninę pagalbą Graikijos valdžios institucijoms. Ši tarnyba įsteigta 2015 m. liepos mėn. siekiant padėti valstybėms narėms įgyvendinti ekonomikos augimą skatinančias administracines ir struktūrines reformas. Euro grupė tikisi, kad tarnyba daugiausiai dėmesio skirs pagalbai Graikijai jai įgyvendinant reformas.

Priežiūra po programos įgyvendinimo. Kipras ir Ispanija

Ministrai susipažino su faktais, nustatytais vykdant priežiūros po programos įgyvendinimo pirmąją misiją į Kiprą 2016 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ir priežiūros po programos įgyvendinimo šeštąją misiją į Ispaniją 2016 m. spalio mėn. viduryje.

Euro zonos valstybių narių 2017 m. biudžeto planų projektai

Europos Komisija informavo Euro grupę apie vykdomą 2017 m. biudžeto planų projektų vertinimą, įskaitant pasikeitimą laiškais su kai kuriomis valstybėmis narėmis.

Specialias diskusijas dėl šių planų, remiantis Europos Komisijos nuomonėmis, ministrai surengs gruodžio 5 d.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 11 08