Euro grupė, 2016 12 05

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2016 12 05
  • 08:30
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Biudžeto planai ir perspektyvos

Rytiniame posėdyje Euro grupė aptarė 2017 m. euro zonos valstybių narių biudžetų planų projektus. Diskusija buvo grindžiama Europos Komisijos nuomonėmis dėl šių planų, kurios buvo paskelbtos lapkričio 16 d. Komisija nustatė, kad aštuonių šalių – Belgijos, Kipro, Suomijos, Italijos, Lietuvos, Portugalijos, Slovėnijos ir Ispanijos – biudžetų planai yra tokie, kad esama rizikos, jog nebus laikomasi Stabilumo ir augimo pakte nustatytų fiskalinių taisyklių.

Euro grupė iš esmės pritarė Europos Komisijos nuomonėms. Ji paprašė Italijos imtis būtinų veiksmų ir palankiai įvertino kitų atitinkamų šalių įsipareigojimą užtikrinti taisyklių laikymąsi. Euro grupė taip pat laukia, kad Lietuva ir Ispanija pateiktų atnaujintus biudžetų planų projektus.

Be to, ministrai aptarė visos euro zonos biudžeto padėtį ir biudžeto perspektyvas. Jie pabrėžė, jog svarbu užtikrinti tinkamą fiskalinio tvarumo ir paramos investicijoms pusiausvyrą, siekiant sustiprinti trapų ekonomikos atsigavimą.

Euro grupė susipažino su Komisijos komunikatu ir fiskalinės politikos krypčių analize ir paragino euro zonoje laikytis pozityvios fiskalinės politikos krypties. Ji priminė, kad liepos mėn. ministrai padarė išvadą, jog, remiantis Komisijos analize, 2017 m. iš esmės neutrali bendra fiskalinė kryptis užtikrina tinkamą pusiausvyrą. Euro grupė akcentavo, kad fiskalinio manevravimo galimybės ir biudžeto konsolidavimo poreikiai valstybėse narėse labai skiriasi. Be to, ministrai pabrėžė, jog svarbu numatyti ekonomikos augimui palankias biudžeto priemones.

Siekiant užtikrinti geresnį euro zonos valstybių narių nacionalinės fiskalinės politikos koordinavimą, jos turi kasmet spalio 1–15 d. pateikti biudžetų planų projektus Europos Komisijai įvertinti. Graikijos biudžeto plano projektas šį kartą nebuvo vertinamas, nes jis vertinamas atskirai – įgyvendinant Graikijos makroekonominio koregavimo programą.

Graikija

Institucijos informavo Euro grupę apie antrosios Graikijos ekonominio koregavimo programos peržiūros rezultatus; informacija parengta pasibaigus peržiūros misijai, kurią institucijos vykdė lapkričio mėn. viduryje. Euro grupė palankiai įvertino iki šiol padarytą pažangą ir paragino Graikijos institucijas bei ES institucijas kuo greičiau atnaujinti derybas ir susitarti dėl politikos reformų dokumentų rinkinio, kuris būtų priimtinas visiems suinteresuotiesiems subjektams.

Buvo paskelbtas pareiškimas, kuriuo patvirtintas trumpalaikių skolos priemonių dokumentų rinkinys ir nustatyti tolesni veiksmai.

Euro grupės darbo programa

Euro grupė priėmė savo 2017 m. pirmo pusmečio darbo programą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2016 12 06