Euro grupė, 2017 01 26

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 01 26
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija

Institucijos informavo Euro grupę apie ekonominio koregavimo programos antrąją peržiūrą po gruodžio mėn. įvykusios jų peržiūros misijos į Atėnus.

Euro grupė paragino Graikijos valdžios institucijas bei ES institucijas kuo greičiau atnaujinti derybas siekiant susitarti dėl politikos reformų dokumentų rinkinio, kuris būtų priimtinas visiems suinteresuotiesiems subjektams. Toks susitarimas yra būtinas sėkmingam antrosios peržiūros užbaigimui.

Reformos yra susijusios su Graikijos darbo ir produktų rinkomis, energetikos sektoriumi ir kitomis sritimis. Be to, tikimasi, kad bus pasiektas susitarimas ir dėl Graikijos vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinės strategijos 2018 m. ir vėliau.

Europos stabilumo mechanizmas (ESM), kuris teikia finansavimą programai, informavo ministrus apie pažangą, padarytą įgyvendinant Graikijai skirtas trumpalaikes skolų mažinimo priemones. Šias priemones gruodžio mėn. patvirtino Euro grupė, o 2017 m. sausio 23 d. oficialiai priėmė ESM ir Europos finansinio stabilumo fondo (EFSF) direktorių valdybos.

Šiomis priemonėmis siekiama sumažinti Graikijai kylančią palūkanų normos riziką, be kita ko, kai kurias svyruojančias paskolų palūkanų normas pakeičiant fiksuotosiomis, ir palengvinti skolos grąžinimo naštą. Jos nedaro poveikio ESM akcininkių – euro zonos valstybių narių – biudžetui.

Priežiūra po programos įgyvendinimo Airijoje ir Portugalijoje

Euro grupė buvo informuota apie pagrindinius šeštosios priežiūros po programos įgyvendinimo peržiūros Airijoje ir penktosios priežiūros po programos įgyvendinimo peržiūros Portugalijoje, įvykdytų 2016 m. lapkričio mėn. pabaigoje – gruodžio mėn. pradžioje, rezultatus.

Abiejų priežiūros po programos įgyvendinimo misijų išvada – tiek Airija, tiek Portugalija sugebės grąžinti pagal atitinkamas joms skirtas programas gautas paskolas.

TVF konsultacijos pagal IV straipsnį su euro zona

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) informavo Euro grupę apie pagrindines 2016 m. pabaigoje vykusios laikinosios misijos, susijusios su TVF konsultacijomis pagal IV straipsnį, išvadas.

Euro grupė pritarė euro zonos ekonomikos perspektyvų įvertinimui, kurį atliko TVF, ir jo nuomonei dėl politinių iššūkių, su kuriais susiduria pinigų sąjunga.

Baigiamoji TVF misija bus vykdoma vėliau šiais metais ir bus parengta visapusiška galutinė ataskaita.

Europos semestras. Rekomendacijos dėl euro zonos 2017 m.

Euro grupė aptarė Tarybos rekomendacijos dėl euro zonos ekonominės politikos 2017 m. projektą.

Ministrai sutarė, kad 2017 m. rekomendacijose daug dėmesio turėtų būti skiriama ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui, patikimai fiskalinei politikai ir bankų sąjungos sukūrimui.

Rekomendacijos projektą sausio 27 d. patvirtins ECOFIN taryba.

Ispanijos ir Lietuvos biudžetų planų projektai

Euro grupė aptarė atnaujintus Ispanijos ir Lietuvos 2017 m. biudžetų planų projektus. 2016 m. spalio mėn. abi šalys pateikė biudžetų planų projektus pagal „jei politika nesikeis“ scenarijų, kadangi tuo metu šių šalių vyriausybės neturėjo visapusiškų įgaliojimų sudaryti biudžetą, nes vyko nacionaliniai rinkiminiai procesai. Todėl jos turėjo pateikti atnaujintus planus po to, kai buvo paskirtos atitinkamos jų naujos vyriausybės.

Diskusija Euro grupėje buvo grindžiama Europos Komisijos nuomonėmis dėl šių planų, kurios buvo paskelbtos sausio 17 d. Komisijos nuomone, Ispanijos planas iš esmės atitiko Stabilumo ir augimo pakto nuostatas, o Lietuvos planas įvertintas kaip galintis neatitikti Stabilumo ir augimo pakto.

Euro grupė iš esmės pritarė Europos Komisijos nuomonėms. Ji atkreipė dėmesį į Lietuvos valdžios institucijų prašymą dėl lankstaus Stabilumo ir augimo pakto taisyklių taikymo, kuris leidžiamas tam tikromis sąlygomis. Euro grupė paskelbė pareiškimą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 01 27