Euro grupė, 2017 02 20

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 02 20
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija: dabartinė padėtis

Institucijos (Europos Komisija, Europos centrinis Bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos stabilumo mechanizmas) ir Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas informavo Euro grupę apie Graikijos ekonominio koregavimo programos antrąją peržiūrą; pagrindiniai su ja susiję neišspręsti klausimai yra vidutinės trukmės laikotarpio (2018 m. ir vėliau) fiskalinė strategija ir darbo rinkos reforma.

Euro grupė palankiai įvertino Graikijos valdžios institucijų ir tarptautinių institucijų pasiektą bendrą sutarimą, kuriuo sudaromos sąlygos peržiūros misijai grįžti į Atėnus ir tęsti darbą, kad būtų sudarytas personalo lygmens susitarimas dėl politikos reformų programos antrosios peržiūros kontekste.

Personalo lygmens susitarimas yra būtina sąlyga tam, kad būtų sėkmingai užbaigtos peržiūros ir tokiu būdu gauta finansinė parama.

Teminė diskusija apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Palankios sąlygos verslui

Ministrai pasidalijo nacionaliniais geriausios praktikos pavyzdžiais, kaip kurti palankias sąlygas verslui, nes tai turi didelę įtaką ekonomikos augimo potencialui. Diskusijoje daugiausia dėmesio skirta tokiems klausimams, kaip viešųjų paslaugų veiksmingumas, taip pat administracinės ir reglamentavimo naštos klausimams.

Diskusijos rezultatai bus šių metų balandžio mėn. įvyksiančios Euro grupės diskusijos investicijų klausimais pagrindas.

Euro zonos ekonominė prognozė 2017–2018 m.

Komisijai pristačius 2017 m. žiemos ekonominę prognozę, Euro grupė pasikeitė nuomonėmis dėl ekonominės padėties euro zonoje.

Euro zonos atsigavimas tęsiasi ketvirtus metus, o BVP augimas 2016 m. pabaigoje buvo 1,7 %. Nedarbo lygis buvo 9,6 %, o tai yra žemiausias rodiklis nuo 2009 m. gegužės mėn. Valdžios sektoriaus deficitas ir skola taip pat sumažėjo.

Remiantis prognoze, ekonomikos atsigavimas euro zonoje turėtų tęstis, nors su perspektyva susijęs netikrumas ir padidėjo. Tikimasi, kad realus BVP augimas 2017 m. bus 1,6 %, o 2018 m. – 1,8 %.

Ministrai iš esmės pritarė Europos Komisijos analizei.

Europos stabilumo mechanizmo valdytojų tarybos posėdyje, kuris vyko Euro grupės susitikimo metu, Klausas Reglingas buvo paskirtas Europos stabilumo mechanizmo vykdomuoju direktoriumi antrajai penkerių metų kadencijai, kuri prasidės 2017 m. spalio 8 d.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 02 21