Euro grupė, 2017 03 20

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 03 20
  • 15:00
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Biudžeto planų projektai ir Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas

Euro grupė įvertino, kaip euro zonos valstybės narės įgyvendina savo 2017 m. biudžeto planų projektus ir 2016 m. gruodžio 5 d. bei 2017 m. sausio 26 d. Euro grupės pareiškimuose nustatytus įpareigojimus. Buvo vertinama atsižvelgiant į Europos Komisijos 2017 m. žiemos prognozę, vertinimas labai nesiskiria nuo 2016 m. gruodžio mėn. ir šių metų sausio mėn. atliktų vertinimų.

Euro grupė susitarė padėtį vėl peržiūrėti šį pavasarį.

Teminė diskusija ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo klausimais: pensijų sistemos

Euro grupė tęsė diskusiją dėl euro zonos pensijų sistemų. Šį kartą ministrai nagrinėjo neseniai Europos Komisijos atliktą analitinį darbą ir susitarė pradėti valstybių narių lyginamąją analizę.

Pensijų sistemų lyginamoji analizė būtų grindžiama tam tikrais rodikliais (įskaitant pensijų sistemų fiskalinį tvarumą) ir geriausia nacionaline patirtimi. Išsami informacija pateikiama Euro grupės pareiškime.

Ši tema paskutinį kartą svarstyta 2016 m. birželio mėn., kuomet ministrai susitarė dėl pensijų tvarumo stiprinimo bendrų principų.

Graikija

Institucijos (Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Tarptautinis valiutos fondas ir Europos stabilumo mechanizmas) ir Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas informavo Euro grupę apie pokyčius, susijusius su Graikijos ekonominio koregavimo programos antra peržiūra.

Graikijos valdžios institucijos ir minėtos institucijos toliau siekia skubiai sudaryti personalo lygmens susitarimą, grindžiamą praėjusį mėnesį pasiektu bendru susitarimu. Artimiausiomis dienomis Briuselyje jos surengs intensyvias derybas, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama neišspręstiems pagrindiniams klausimams. Jie, be kita ko, apima ekonomikos augimui palankų Graikijos viešųjų finansų perbalansavimą vidutinės trukmės (2018 m. ir vėliau) laikotarpiu ir darbo rinkos reformą.

Personalo lygmens susitarimas yra būtina sąlyga siekiant sėkmingai užbaigti programų peržiūras, taigi, gauti tolesnę finansinę paramą pagal programą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 03 21