Euro grupė, 2017 04 07

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 04 07
  • 09:00
  • Valeta

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija

Euro grupė buvo informuota apie intensyvių Europos Komisijos, Europos Centrinio Banko, Tarptautinio valiutos fondo bei Europos stabilumo mechanizmo ir Graikijos vyriausybės derybų raidą pastarąjį mėnesį.

Institucijos ir Graikijos valdžios institucijos pasiekė susitarimą dėl pagrindinių politikos reformų elementų; reformos būtinos, norint padaryti pažangą vykdant dabartinės makroekonominio koregavimo programos, kuri reikalinga, kad galima būtų skirti tolesnę finansinę paramą Graikijai, antrą peržiūrą. Susitarime kalbama apie reformų apimtį, terminus ir seką.

Institucijos tęs techninį darbą Atėnuose, kad kuo greičiau pasiektų personalo lygmens susitarimą.

Teminės diskusijos apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą: investicijos

Euro grupė tęsė praėjusių metų liepos mėn. pradėtas diskusijas dėl investicijų skatinimo ir priėmė pareiškimą, kuriame nustatomi bendri principai, kuriais būtų galima vadovautis šioje srityje teikiant nacionalinės politikos formavimo gaires.

Šie principai yra susiję su verslo aplinkos gerinimu, viešojo administravimo efektyvumo didinimu, pirmenybės teikimu kokybiškoms viešosioms investicijoms, kad būtų skatinamas augimas ir potencialus augimas, rinka grindžiamų verslo finansavimo šaltinių plėtojimu ir privačių investicijų reglamentavimo kliūčių šalinimu.

Bankų sąjunga. Euro zonos aspektai

Europos Centrinio Banko priežiūros valdybos pirmininkė Danièle Nouy pristatė ECB metinę priežiūros veiklos 2016 m. ataskaitą.

Valdybos prioritetai 2017 m. apima didesnę nacionalinių priežiūros standartų konvergenciją bankų sąjungoje, problemų, kylančių dėl bankų balansuose esančių neveiksnių paskolų, sprendimą (kadangi dėl to vis dar kyla sunkumų tam tikrose valstybėse narėse) ir bankų pelningumo didinimą, nes tokiu būdu gerinamas jų gebėjimas finansuoti ekonomiką.

Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) pirmininkė Elke König pateikė Euro grupei informaciją apie BPV veiklą. Ji informavo apie pertvarkymo planavimo pažangą ir bankų įnašus į Bendrą pertvarkymo fondą.

Kipras. Priežiūra po programos įgyvendinimo

Peržiūroje po programos įgyvendinimo dalyvaujančių institucijų atstovai ir Kipro finansų ministras Harris Georgiadesas trumpai informavo apie neseniai įvykusios priežiūros po programos įgyvendinimo antrosios misijos į Kiprą rezultatus.

Jie patikino ministrus, kad Kipro valdžios institucijos tebėra įsipareigojusios tęsti patikimą ekonominę politiką. Jie taip pat patvirtino, kad nėra rizikos, jog Kipras negrąžins paskolų, gautų iš Europos stabilumo mechanizmo 2013–2016 m. makroekonominio koregavimo programos kontekste.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 04 10