Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Pagrindiniai rezultatai

Svarbiausios vaizdo įrašo ištraukos, Euro grupės susitikimas, 2017 m. gegužės 22 d.

Graikija

Euro grupė palankiai įvertino Graikijos ir institucijų pasiektą preliminarų susitarimą dėl naujų politikos reformų, kuriomis būtų remiamas šalies ekonomikos atgaivinimas. Šis susitarimas yra svarbus žingsnis siekiant užbaigti Graikijos makroekonominio koregavimo programos antrąją peržiūrą.

Euro grupė palankiai įvertino pažangą, kurią Graikija jau padarė įgyvendindama didelę sutartų išankstinių veiksmų dalį.

Reformų priemonės, dėl kurių Graikija priėmė teisės aktus, apima tokias sritis, kaip pensijos, pajamų mokestis, darbo rinka ir energetikos sektorius. Jomis turėtų būti prisidedama prie augimui palankaus ekonomikos perbalansavimo ir sutvirtinama Graikijos vidutinės trukmės laikotarpio fiskalinė strategija.

Euro grupė išsamiai apsvarstė Graikijos valdžios sektoriaus skolos tvarumą, bet nepasiekė bendro susitarimo. Ateinančiomis savaitėmis bus tęsiamas darbas pagal 2016 m. gegužės mėn. sutartą programą siekiant kitame Euro grupės susitikime prieiti prie galutinės išvados.

Ekonominė padėtis euro zonoje

Komisijai pristačius 2017 m. gegužės 11 d. paskelbtą jos 2017 m. pavasario ekonominę prognozę, Euro grupės posėdyje pasikeista nuomonėmis apie ekonominę padėtį ir pastarojo meto infliacijos pokyčius euro zonoje.

Ispanija. 7-a priežiūros įgyvendinus programą misija

Euro grupė buvo trumpai informuota apie pagrindines balandžio 24–26 d. įvykusios 7-osios priežiūros po programos įgyvendinimo misijos į Ispaniją, kurioje dalyvavo Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko darbuotojai, išvadas.

Misija patvirtino, kad nėra rizikos, kad Ispanija negrąžins paskolų, 2012–2014 m. gautų pagal Europos stabilumo mechanizmo remiamą programą jos bankų sektoriui rekapitalizuoti.