Euro grupė, 2017 07 10

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 07 10
  • 15:00

Informacija apie posėdį

Pagrindiniai rezultatai

Nacionalinės nemokumo sistemos: neveiksnios paskolos

Euro grupė aptarė nemokumo sistemas euro zonoje, daugiausia dėmesio skirdama vaidmeniui, kuris joms tenka nacionalinės priežiūros praktikoje, susijusioje su neveiksniomis paskolomis.

Diskusija buvo grindžiama Europos Centrinio Banko atliktu tyrimu ir Europos Komisijos pateikta informacija.

Gerai veikianti nemokumo sistema yra būtina siekiant greitai ir veiksmingai mažinti skolos naštą ir gerinti bankų gebėjimą teikti kreditus ekonomikai.

Šioje srityje bus dirbama toliau siekiant pradėti keistis geriausia patirtimi.

Bankų sektorius

Europos Centrinio Banko bankų priežiūros grupės, Bendros pertvarkymo valdybos ir Europos Komisijos atstovai informavo Euro grupę apie naujausius aktualiausius pokyčius bankų sektoriuje, ypač Italijoje.

Airija. Priežiūra po programos įgyvendinimo

Ministrai buvo informuoti apie gegužės 16–19 d. Dubline Europos Komisijos ir Europos Centrinio Banko (ECB) įvykdytos 7-osios priežiūros po programos įgyvendinimo misijos pagrindines išvadas.

Šioje misijoje dalyvavo Europos stabilumo mechanizmo (ESM) atstovai pagal šio mechanizmo išankstinio perspėjimo sistemą, kuri yra sukurta, kad būtų galima nustatyti, ar programoje dalyvaujanti šalis sugeba grąžinti paskolas EFSF/ESM.

Misija padarė išvadą, kad rizika, jog Airija nesugebės grąžinti pagal jos koregavimo programą gautas paskolas, tebėra nedidelė. Airija savo programą sėkmingai baigė 2013 m.

TVF pateikė savo konsultacijų su Airija pagal IV straipsnį rezultatus.

Euro zonos fiskalinės kryptys

Euro grupė, remdamasi Europos Komisijos ir Europos fiskalinės valdybos pranešimais, aptarė euro zonos fiskalines kryptis. Institucijos ir ministrai bendrai sutarė, kad 2018 m. visai euro zonai būtų tikslinga numatyti iš esmės neutralias fiskalines kryptis.

Diskusija padės euro zonos valstybėms narėms rengiant 2018 m. biudžeto planų projektus; jos turės juos parengti ne vėliau kaip spalio 15 d. ir pateikti Europos Komisijai peržiūrėti.

Ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimas

Remdamiesi 2017 m. gegužės 31 d. Europos Komisijos paskelbtu diskusijoms skirtu dokumentu šia tema ministrai bendrai aptarė tolesnio ekonominės ir pinigų sąjungos stiprinimo klausimą.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 07 11