Euro grupė, 2017 09 15

Euro grupė
  • Euro grupė
  • 2017 09 15
  • 09:00
  • Tallin

Pagrindiniai rezultatai

Informacija apie posėdį

Graikija

Graikijos finansų ministras Euclidas Tsakalotosas ir institucijos (Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas, Europos stabilumo mechanizmas ir Tarptautinis valiutos fondas) trumpai informavo Euro grupę apie šiuo metu Graikijoje vykdomos ekonominio koregavimo programos įgyvendinimo padėtį.

Jie pateikė planuojamą programos neseniai pradėtos trečiosios peržiūros tvarkaraštį. Graikijai reikės užbaigti apie 95 veiksmus, daugelis kurių yra susiję su anksčiau vykdant programą priimtų teisės aktų įgyvendinimu.

Klausimai, kurie bus nagrinėjami trečiojoje peržiūroje, apima 2018 m. Graikijos biudžetą, socialinių išmokų peržiūrą, darbo rinkos reformą, su viešuoju administravimu susijusius klausimus, neveiksnioms paskoloms skirtos strategijos įgyvendinimą, energetikos sektoriaus reformą ir privatizavimą.

Teminė diskusija: ekonominis atsparumas EPS

Ministrai pasikeitė nuomonėmis apie tai, kaip didinti ekonominį atsparumą ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Jie nurodė kelias politikos sritis, kuriose įgyvendinus patobulinimus būtų galima pasiekti didesnio ekonominio atsparumo. Šios sritys apima poreikį įvairinti ekonomiką, darbo ir produktų rinkų lankstumą, mokesčių paskatas investicijoms, institucijų veiklos kokybę ir kitas sritis.

Šioje pradinėje diskusijoje bus nustatytos gairės konkretesnėms Euro grupės teminėms diskusijoms apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ateityje.

Ekonominis atsparumas reiškia šalies gebėjimą užkirsti kelią ekonominiams sukrėtimams ir juos atlaikyti. Tai ypač svarbu euro zonai, kurioje šalys turi bendrą valiutą ir yra glaudžiai tarpusavyje susijusios, o ekonominio atsparumo stygius vienoje šalyje gali greitai sukelti rimtų pasekmių kitų euro zonos valstybių ekonomikai.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 09 20