Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu

Pagrindiniai rezultatai

Svarbiausios vaizdo įrašo ištraukos, Euro grupės susitikimas, 2017 m. spalio 9 d.

Informacija apie posėdį

EPS stiprinimas. Europos stabilumo mechanizmo vaidmuo

Euro grupė aptarė galimus būsimus Europos stabilumo mechanizmo (ESM) vaidmenis ir užduotis, vykstant platesnio pobūdžio debatams dėl ekonominės ir pinigų sąjungos ateities.

Šioje pirmojoje diskusijoje buvo kreipiamas dėmesys į galimą ESM vaidmenį krizių valdymo srityje ir bankų sąjungos atžvilgiu, taip pat į tai, kaip šis galimas naujas vaidmuo galėtų paveikti jo valdymo struktūrą ir jo vietą EPS sistemoje.

Teminės diskusijos apie ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Sumažintų darbo jėgos mokesčių finansavimas

Ministrai pasikeitė nuomonėmis apie sumažintų darbo jėgos mokesčių finansavimą ir pasidalijo geriausios nacionalinės praktikos pavyzdžiais šioje srityje. Vėliau šiais metais euro grupė turėtų dar kartą aptarti šį klausimą atlikdama metinę euro zonos valstybių narių kitų metų biudžeto planų projektų peržiūrą.

Sumažinti darbo jėgai tenkančią mokesčių naštą euro zonai buvo rekomenduota įgyvendinant Europos semestrą – ES metinį politikos koordinavimo procesą. Darbo jėgos mokesčių pleištas euro zonoje yra vienas didžiausių pasaulyje ir jį sumažinus būtų galima prisidėti prie ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo. Todėl klausimas, kaip finansuoti sumažintus darbo jėgos mokesčius, yra labai svarbus, kadangi darbo jėgos mokesčiai ne vienoje euro zonos šalių sudaro didelę dalį valdžios sektoriaus pajamų.