Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas, 2015 07 12

Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas
  • Euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2015 07 12
  • 14:00 val.
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

2015 m. liepos 13 d. euro zonos valstybių narių vadovai iš esmės susitarė, kad yra pasirengę pradėti derybas dėl Graikijai skirtos finansinės paramos programos pagal ESM

Nustatytos tam tikros griežtos sąlygos, kurios turi būti įvykdytos iki oficialių derybų pradžios.

Susitarimą turės patvirtinti Graikijos parlamentas ir keli nacionaliniai parlamentai.

„Palankiai vertinu Graikijos pažangą ir konstruktyvią poziciją, kuri padeda atkurti euro zonos partnerių pasitikėjimą“, – sakė euro zonos aukščiausiojo lygio susitikimo pirmininkas Donaldas Tuskas.

Tolesni veiksmai

Po to, kai bus užbaigtos nacionalinės procedūros, Euro grupė dirbs su institucijomis, kad skubiai pradėtų derybas. Be to, euro zonos finansų ministrai skubiai aptars, kaip padėti Graikijai patenkinti jos finansinius poreikius artimiausiu laikotarpiu (vadinamojo tarpinio finansavimo klausimą). 

Paskutinį kartą peržiūrėta 2015 07 13