Neformalus ES valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas, Malta, 2017 02 03

Europos Vadovų Taryba
 • Europos Vadovų Taryba
 • 2017 02 03
 • Malta
 • Pirmininkauja Donald Tusk
 • Nuotraukų katalogas 

Informacija žiniasklaidai

Pagrindiniai rezultatai

Neformalų aukščiausiojo lygio susitikimą Maltoje, kurį surengė Maltos Ministras Pirmininkas Josephas Muscatas ir kuriam pirmininkavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas, sudarė dvi dalys. Ryte vadovai susitarė dėl priemonių neteisėtų migrantų srautui iš Libijos į Italiją sustabdyti. Po pietų jie aptarė pasirengimą artėjančiam Romos sutarčių pasirašymo 60-ies metų sukakties minėjimui 2017 m. kovo 25 d.

ES ir Libijos bendradarbiavimas: srauto stabdymas

Ryte 28 ES valstybių ar vyriausybių vadovai svarstė migracijos išorės aspektą. Jie priėmė Maltos deklaraciją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama priemonėms migracijos srautui iš Libijos į Italiją sustabdyti.

Deklaracijoje jie atkreipė dėmesį į tai, kad neteisėtų migrantų, atvykusiųjų centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu, skaičius 2016 m. siekė daugiau nei 181 000 asmenų, o žuvusių ar dingusių jūroje asmenų skaičius kiekvienais metais nuo 2013 m. pasiekdavo vis naują rekordinį dydį.

Artėjant pavasariui vadovai nusprendė imtis papildomų veiksmų migracijos srautams žymiai sumažinti, neteisėto žmonių gabenimo verslo modeliui sužlugdyti ir gyvybėms išgelbėti. Visų pirma vadovai susitarė intensyvinti bendradarbiavimą su Libijos valdžios institucijomis.

„Dabar kaip niekad svarbios pastangos stabilizuoti padėtį Libijoje, ir ES visomis išgalėmis prisidės prie šio tikslo įgyvendinimo. Libijos valdžios institucijoms itin svarbu stiprinti pajėgumus, kad jos įgytų sausumos ir jūrų sienų kontrolę ir kovotų su tranzito ir neteisėto žmonių gabenimo veikla.“

Maltos deklaracija

ES vadovai patvirtino, kad jie remia prezidentinę tarybą bei Nacionalinę santarvės vyriausybę, remiamą Jungtinių Tautų. Jie taip pat pareiškė, kad yra pasirengę bendradarbiauti su Libijos regioninėmis bei vietos bendruomenėmis, taip pat su šalyje veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis.

Prioritetai apima:

 • Libijos nacionalinės pakrančių apsaugos pajėgų ir kitų atitinkamų agentūrų personalo mokymą, jų aprūpinimą įranga ir paramą joms
 • tolesnes pastangas sužlugdyti neteisėto žmonių gabenimo verslo modelį vykdant aktyvesnius operatyvinius veiksmus, įtraukiant Libiją ir atitinkamus tarptautinius partnerius
 • Libijos vietos bendruomenių, visų pirma pakrantės rajonuose ir prie Libijos sausumos sienų migracijos maršrutuose, jų socialinės ir ekonominės padėties gerinimą
 • siekį kartu su UNHCR ir TMO užtikrinti Libijoje tinkamus priėmimo pajėgumus ir sąlygas migrantams
 • paramą TMO, jai intensyvinant savanoriško grįžimo veiklą
 • migrantams skirtų informavimo kampanijų didinimą.

Vadovai taip pat pabrėžė, jog reikia padėti sumažinti Libijos sausumos sienoms tenkantį spaudimą didinant Libijos sienų valdymo pajėgumus ir bendradarbiaujant su kaimyninėmis šalimis.

„Palankiai įvertinome vakar Italijos ir Libijos Ministrų Pirmininkų pasirašytą susitarimo memorandumą, kuris yra dar vienas svarbus ir vilčių teikiantis ženklas, kad padėtis netrukus pagerės“, – pareiškė Pirmininkas Donaldas Tuskas po darbo posėdžio migracijos klausimu surengtoje spaudos konferencijoje. „Italija ir Libija bus remiamos Europos Sąjungos ir mūsų veiksmais. Tai mūsų bendra atsakomybė.“

Vadovai taip pat palankiai vertino pirmininkaujančios Maltos ketinimą kuo skubiau pateikti Tarybai konkretų įgyvendinimo planą, tęsti darbą ir užtikrinti, kad būtų atidžiai stebimi rezultatai. Remdamasi pirmininkaujančios Maltos ataskaita, Europos Vadovų Taryba turėtų apžvelgti su bendru požiūriu susijusią pažangą 2017 m. kovo ir birželio mėn. įvyksiančiuose susitikimuose.

Prieš aukščiausiojo lygio susitikimą Pirmininkas D. Tuskas susitiko su Libijos Ministru Pirmininku Fayezu al-Sarraju. Jie aptarė galimus geresnio ES ir Libijos bendradarbiavimo būdus.

Pasirengimas Romos sutarčių pasirašymo 60-ies metų sukakties minėjimui

Popietiniame posėdyje 27 vadovai turėjo progą pasirengti artėjančiam Romos sutarčių pasirašymo 60-ies metų sukakties minėjimui 2017 m. kovo 25 d.

Diskusijose buvo remiamasi politiniais svarstymais dėl 27 valstybių narių ES ateities, pradėtais iš karto po 2016 m. birželio 23 d. JK įvykusio balsavimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos ir pratęstais 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje.

„Konstruktyvi diskusija Maltos aukščiausiojo lygio susitikime dėl 27 valstybių narių ES ateities, vieningumo svarbos ir pasirengimo Romos aukščiausiojo lygio susitikimui.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas po susitikimo tinkle „Twitter“

2017 m. sausio 31 d. 27 valstybių ar vyriausybių vadovams nusiųstame laiške dėl Europos ateities Pirmininkas Donaldas Tuskas nurodė tris pagrindines grėsmes, keliančias pavojų Europos stabilumui. Tarp jų:

 • nauja geopolitinė padėtis: vis tvirtesnes pozicijas užimanti Kinija, agresyvi Rusijos politika Ukrainos ir jos kaimynių atžvilgiu, karai, teroras ir anarchija Artimuosiuose Rytuose ir Afrikoje (kur pagrindinis vaidmuo tenka radikaliajam islamui) ir nerimą keliantys naujos Amerikos administracijos pareiškimai – dėl viso to beveik neįmanoma numatyti mūsų ateities
 • vidaus padėtis: nacionalistinių, vis labiau ksenofobinių nuotaikų pakilimas pačioje ES
 • proeuropietiškų pažiūrų elito nusiteikimas: sumažėjęs tikėjimas politine integracija, nusilenkimas populistiniams pareiškimams ir abejojimas pagrindinėmis liberalios demokratijos vertybėmis.

Savo laiške Pirmininkas Donaldas Tuskas paragino valdovus išlaikyti vienybę.

„Būtina labai aiškiai pasakyti, kad Europos Sąjungos suskaidymas nenuves į mitinio ir absoliutaus jos valstybių narių suvereniteto atkūrimą, o reikš realią ir faktinę priklausomybę nuo didžiųjų supervalstybių: Jungtinių Valstijų, Rusijos ir Kinijos. Tik kartu galime būti visiškai nepriklausomi.“

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 02 14