Romos sutarčių 60-ies metų sukaktis, 2017 03 25

Europos Vadovų Taryba
  • Europos Vadovų Taryba
  • 2017 03 25
  • Roma
  • Pirmininkauja Donald Tusk
  • Dalyvių sąrašas 

Kovo 25 d. Romos sutarčių 60-ies metų sukakties proga ES valstybių ar vyriausybių vadovai susitiko Romoje, Italijoje. Tai buvo galimybė pamąstyti apie Europos Sąjungos padėtį ir apžvelgti integracijos proceso ateitį.

„Šiandien Romoje atnaujiname išskirtinę laisvų tautų sąjungą, kurią prieš 60 metų pradėjo kurti mūsų didieji pirmtakai“, – pasakė Pirmininkas Donaldas Tuskas per ceremoniją Kapitolijuje (Campidoglio). „Tuo metu jie nekalbėjo apie kelis greičius, nesvarstė išstojimo klausimo, o, nepaisydami visų tragiškų pastarojo meto istorijos aplinkybių, visą savo tikėjimą sutelkė į Europos vienybę.“

Pirmininkas D. Tuskas pabrėžė tai, kad sukakties dieną milijonai žmonių visoje Europoje rodė savo paramą Europos Sąjungai.

„Europos Sąjunga – tai ne šūkiai, ne procedūros ir ne reguliavimas. Mūsų Sąjunga – tai garantija, kad laisvė, orumas, demokratija ir nepriklausomybė nebėra vien tik mūsų svajonės, o kasdieninė realybė.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas

Baigiantis šventiniams renginiams vadovai priėmė ir pasirašė Romos deklaraciją, kurioje išdėstyta bendra ateinančių metų vizija.

Deklaracijoje jie pabrėžė, kad Europos Sąjunga yra išskirtinė Sąjunga su bendromis institucijomis ir tvirtomis vertybėmis, taikos, laivės, demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės bendrija, vieną iš didžiųjų ekonominių galių su neprilygstamo lygio socialine apsauga ir gerove.

„Europos vienybė iš pradžių buvo tik nedaugelio svajonė, tačiau tapo daugelio viltis. Tada Europa vėl susivienijo. Šiandien esame vieningi ir stipresni: šimtai milijonų žmonių visoje Europoje patiria gyvenimo išsiplėtusioje Sąjungoje, kurioje neliko senojo pasidalijimo, naudą.“

Romos deklaracija 

Vadovai pareiškė, kad žinodami, kas kelia susirūpinimą ES piliečiams, jie įsipareigoja vadovautis Romos darbotvarke, ir pažadėjo savo darbu siekti, kad būtų užtikrinta:

  • saugi ir apsaugota Europa
  • klestinti ir tvari Europa
  • socialinė Europa
  • stipresnė Europa pasaulio mastu.

„Europa kaip politinis subjektas turi būti vieninga, kitaip jos nebus iš viso. Tik vieninga Europa gali būti suvereni Europa santykiuose su likusiu pasauliu“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas.

Bendroji informacija

Romos sutartys – tai steigiamosios sutartys, kuriomis buvo įkurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB). Jos buvo pasirašytos 1957 m. kovo 25 d. ir įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.

Naujosios bendrijos, kurių institucinė struktūra buvo panaši į EAPB institucinę struktūrą, taip pat turėjo keturias institucijas: Komisiją, Tarybą ir bendrus su EAPB Asamblėją bei Teismą.

Pirmasis EEB Tarybos posėdis įvyko 1958 m. sausio 25 d., pirmininkaujant Belgijos užsienio reikalų ministrui Victorui Larockui.

Informacija žiniasklaidai

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 03 27