Romos sutarčių 60-ies metų sukaktis, 2017 03 25

Europos Vadovų Taryba
  • Europos Vadovų Taryba
  • 2017 03 25
  • Roma
  • Pirmininkauja Donald Tusk

Informacija žiniasklaidai

Svarbiausi darbotvarkės klausimai

Kovo 25 d. Romos sutarčių 60-ies metų sukakties proga ES valstybių ar vyriausybių vadovai susitiks Romoje, Italijoje. Tai bus proga pamąstyti apie Europos Sąjungos padėtį ir integracijos proceso ateitį. Numatoma, kad vadovai priims deklaraciją, kurioje bus išdėstyta bendra ateinančių metų vizija.

„Tai bus proga drauge iškilmingai paminėti istorinius įvykius ir įvertinti šešiasdešimt integracijos metų. Ne paslaptis, kad istorinis tarpsnis, kuriame esame, verčia išsamiau ir tvirčiau apmąstyti Sąjungai kylančius iššūkius trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas, Ministras Pirmininkas Paolo Gentiloni ir Ministras Pirmininkas Josephas Muscatas kvietime ES valstybių ar vyriausybių vadovams

Pasirengimas sukakties paminėjimui

Apsilankymas Romoje

Likus savaitei iki iškilmių, Pirmininkas Donaldas Tuskas apsilankė Romoje ir dalyvavo ES parlamentų pirmininkų konferencijoje Romos sutarčių 60-ies metų sukakties proga. Taip pat jis susitiko su Italijos Prezidentu Sergio Matarella.

„Romos sutartimis buvo pradėtas procesas, kurio metu dar daug kitų Rytų ir Vakarų šalių vėl tapo laisvos ir klestinčios,“ – kalbėjo D. Tuskas Italijos Respublikos Senate 2017 m. kovo 17 d. „Jis padėjo mums suprasti, kad kai Europa yra silpna, silpnos bus ir ją sudarančios atskiros šalys. Jei Europa stipri, jos valstybės narės yra stiprios.“

Neformalus susitikimas Briuselyje

Kovo 10 d., penktadienį, 27 vadovai neformaliai susitiko Briuselyje pasirengti Romos sutarčių 60-ies metų sukakties paminėjimui ir aptarė pagrindinius Romos deklaracijos elementus.

Debatuose daugiausia dėmesio skirta ES ateičiai, be kita ko, kelių greičių Europos idėjai.

„Aptariant įvairius galimus Europos kelius, mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti 27 valstybių tarpusavio pasitikėjimo ir vienybės stiprinimas. Po šiandien vykusių debatų galiu viešai pasakyti, kad visi 27 vadovai pritaria šiam tikslui“, – sakė Pirmininkas D. Tuskas po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje.

Maltos aukščiausiojo lygio susitikimas

Anksčiau šiais metais 27 vadovai taip pat susitiko Maltoje, kad pradėtų rengtis Romos sutarčių metinėms. Diskusijose buvo remiamasi politiniais svarstymais dėl 27 valstybių narių ES ateities, pradėtais iš karto po 2016 m. birželio 23 d. JK įvykusio balsavimo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos ir pratęstais 2016 m. rugsėjo 16 d. Bratislavoje.

Programa

2017 03 24 15.30

(papildomas renginys)

Italijos Ministro Pirmininko rengiamas ES institucijų pirmininkų susitikimas su socialiniais partneriais (profesinėmis sąjungomis ir verslo asociacijomis)

Kidžių rūmai (Palazzo Chigi)

18.00

(papildomas renginys)

ES valstybių ir vyriausybių vadovų audiencija pas popiežių Pranciškų

Vatikanas

2017 03 25 09.00

Atvykimas

Kapitolijus (Campidoglio)

10.00

Romos sutarčių 60-ies metų sukakties paminėjimas

Kapitolijus (Campidoglio)

11.45

Romos deklaracijos pasirašymo ceremonija

Kapitolijus (Campidoglio)

11.50

Bendra nuotrauka

Kapitolijus (Campidoglio)

12.00

Pirmininkų Donaldo Tusko, Jeano-Claude’o Junckerio ir Antonio Tajani ir Ministro Pirmininko Paolo Gentiloni ir Ministro Pirmininko Josepho Muscato spaudos konferencija

Kapitolijus (Campidoglio)

13.00

Italijos Prezidento Sergio Matarella rengiami pietūs

Kvirinalo rūmai (Quirinale)

14.00

(papildomas renginys)

Eitynės už Europą 2017

Bendroji informacija

Romos sutartys – tai steigiamosios sutartys, kuriomis buvo įkurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir Europos atominės energijos bendrija (EAEB). Jos buvo pasirašytos 1957 m. kovo 25 d. ir įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.

Naujosios bendrijos, kurių institucinė struktūra buvo panaši į EAPB institucinę struktūrą, taip pat turėjo keturias institucijas: Komisiją, Tarybą ir bendrus su EAPB Asamblėją bei Teismą.

Pirmasis EEB Tarybos posėdis įvyko 1958 m. sausio 25 d., pirmininkaujant Belgijos užsienio reikalų ministrui Victorui Larockui.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 03 20