Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas, 2017 10 18

Europos Vadovų Taryba
  • Europos Vadovų Taryba
  • 2017 10 18
  • Pirmininkauja Donald Tusk

Pagrindinė šio trišalio socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimo ekonomikos augimo ir užimtumo klausimais tema – „Europos ateities kūrimas: atsparumo didinimas ir ekonominės bei socialinės pažangos visiems skatinimas“.

Diskusijose daugiausia dėmesio bus skiriama trims sritims:

  • Europos socialinei dimensijai
  • pasiektai pažangai ir būdams, kaip pagerinti socialinių partnerių dalyvavimą formuojant politiką ir vykdant reformas nacionaliniu lygmeniu
  • investicijoms į mokymąsi skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės kontekste.

Programa

14.00 val.

Susitikimas (pastatas „Europa“)

17.00 val.

Bendra nuotrauka (pastatas „Europa“)

17.15 val.

Spaudos konferencija (pastatas „Europa“)

Trišalis socialinių reikalų aukščiausiojo lygio susitikimas – kas tai?

Tai yra forumas, kuriame vyksta ES institucijų pirmininkų ir Europos socialinių partnerių aukščiausios vadovybės dialogas. Aukščiausiojo lygio susitikimui bendrai pirmininkauja Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir rotacijos tvarka pirmininkaujančios valstybės narės valstybės ar vyriausybės vadovas; šiuo metu tai yra Estijos Ministras Pirmininkas.

Darbdaviams atstovauja konfederacija „BusinessEurope“, Europos viešąsias paslaugas teikiančių darbdavių ir įmonių centras (CEEP) ir Europos amatų, mažų ir vidutinių įmonių asociacija (UEAPME).

Profesinėms sąjungoms atstovauja Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC).

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 10 16