Europos Vadovų Taryba, 2017 10 19–20

Europos Vadovų Taryba
 • Europos Vadovų Taryba
 • 2017 10 19–20
 • Briuselis
 • Pirmininkauja Donald Tusk

Informacija žiniasklaidai

Spalio 19 d. ES vadovai aptarė migracijos, skaitmeninės Europos, gynybos ir išorės santykių klausimus. Jie priėmė išvadas šiomis keturiomis temomis.

Penktadienį ES vadovai vėl susitiks neformaliai aptarti Vadovų darbotvarkės – konkrečios darbo programos, kuria bus grindžiami ES veiksmai ateityje. Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) ES 27 sudėtimi apžvelgs derybų dėl „Brexit’o“ padėtį.

Pagrindiniai rezultatai, 2017 10 19

Migracija

ES vadovai susitarė, kad jų „visapusiška, pragmatiška ir ryžtinga“ migracijos strategija, kuria siekiama atkurti išorės sienų kontrolę ir sumažinti atvykstančių migrantų skaičių ir mirčių jūroje skaičių, duoda rezultatų ir ji turėtų būti stiprinama.

Tuo pačiu metu jie pabrėžė, kad reikia užtikrinti budrumą visų migracijos maršrutų atžvilgiu ir pasirengimą reaguoti į visas naujas tendencijas ir pokyčius.

Aukščiausiojo lygio susitikime paraginta imtis tolesnių veiksmų, įskaitant:

 • paramą tiesioginį poveikį patiriančioms ES šalims
 • tvirtą bendradarbiavimą su kilmės ir tranzito šalimis, be kita ko, su Turkija ir Vakarų Balkanais
 • didesnes pastangas siekiant suintensyvinti grąžinimą
 • reikiamų svertų taikymą pasinaudojant ES politika, pavyzdžiui, prekybos ar vystymosi politika, kad būtų pagerinti rezultatai grąžinimo srityje ir užkirstas kelias nelegaliai migracijai.

ES vadovai taip pat dar kartą patvirtino savo paramą Šengeno sistemai. Jie nurodė, kad kuo greičiau grįš prie Šengeno erdvės nuostatų, atsižvelgdami į ES šalių saugumo interesus.

Jie taip pat įsipareigojo gruodžio mėn. vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime tęsti derybas dėl Dublino sistemos reformos, kad 2018 m. pirmą pusmetį būtų pasiektas bendras sutarimas.

Infografikas. Migration flows: Central Mediterranean route

Irregular arrivals in Italy per month, from January 2015-2017

Centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutas

ES ir jos valstybių narių, ypač Italijos, pastangų dėka 2017 m. trečią ketvirtį beveik 70 % sumažėjo centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutu nelegaliai atvykstančių migrantų skaičius, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m.

„Vadovai susitarė suteikti Ministrui Pirmininkui P. Gentiloni tvirtesnę paramą Italijos bendradarbiavimui su Libijos valdžios institucijomis. Turime realią galimybę uždaryti centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrutą“

Pirmininkas D. Tuskas 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo spaudos konferencijoje

Aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai paragino toliau dėti pastangas, be kita ko:

 • bendradarbiauti su Libija ir jos kaimyninėmis šalimis siekiant didinti sienų kontrolę ir remti vietos bendruomenes Libijoje palei migracijos maršrutus
 • dėti daugiau pastangų, kad būtų užtikrintas nuolatinis ES buvimas Libijoje
 • teikti pakankamą ir tikslinį finansavimą su migracija susijusiems projektams Šiaurės Afrikoje.

Skaitmeninė Europa

Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad ji yra „pasirengusi padaryti viską, ko reikia, kad Europa taptų skaitmeninė“, remdamasi rugsėjo 29 d. Talino aukščiausiojo lygio susitikimo skaitmeniniais klausimais išvadomis.

Vadovai išnagrinėjo, kaip ES gali pasinaudoti galimybėmis ir reaguoti į iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninimo. Jie susitarė dėl tam tikrų prioritetų, siekiant sėkmingai sukurti skaitmeninę Europą, pavyzdžiui:

 • visapusiškai integruoti valdžios institucijas ir viešąjį sektorių į skaitmeninį amžių
 • užbaigti bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos elementus iki 2018 m. pabaigos
 • sukurti aukščiausios klasės infrastruktūros ir ryšių tinklą
 • patvirtinti bendrą požiūrį į kibernetinį saugumą
 • dėti intensyvesnes pastangas kovoti su terorizmu ir nusikaltimais internete
 • sukurti veiksmingą ir teisingą mokesčių sistemą, kuri būtų tinkama skaitmeniniam amžiui.

Europos Vadovų Taryba paragino institucijas paspartinti teisėkūros darbą, o valstybes nares – įgyvendinti ES teisės aktus ir imtis visų būtinų priemonių, kad būtų formuojamas naujas skaitmeninis amžius.

Gynyba

ES vadovai atnaujino diskusijas dėl nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) gynybos srityje. Valstybės narės, norinčios dalyvauti PESCO, raginamos pranešti apie savo ketinimus Tarybai ir vyriausiajai įgaliotinei. Tai sudarys sąlygas pradėti PESCO iki metų pabaigos.

Kalbant apie Europos gynybos pramonės plėtros programą, Europos Vadovų Taryba paragino iki šių metų pabaigos pasiekti susitarimą Taryboje.

Europos Vadovų Taryba taip pat palankiai įvertino tai, kad pradėtas suderintos metinės peržiūros gynybos srityje, kuria siekiama sustiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje Europos Sąjungoje, bandomasis patikrinimas.

Išorės santykiai

Europos Vadovų Taryba paragino KLDR atsisakyti savo branduolinių ir balistinių raketų programų ir pabrėžė, kad ilgalaikės taikos ir branduolinio ginklo atsisakymo Korėjos pusiasalyje turi būti siekiama taikiomis priemonėmis.

Europos Vadovų Taryba taip pat dar kartą patvirtino savo visapusišką įsipareigojimą susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos atžvilgiu ir patvirtino 2017 m. spalio 16 d. posėdyje priimtą Užsienio reikalų tarybos pareiškimą.

Svarbiausi darbotvarkės klausimai, 2017 10 20

Vadovų darbotvarkė

Penktadienio rytą neformalių pusryčių metu vadovai aptars Vadovų darbotvarkę. Tai – konkreti darbo programa, kuria bus grindžiami ES veiksmai iki 2019 m. birželio mėn. Ją parengė Pirmininkas D. Tuskas, konsultuodamasis su visomis ES valstybėmis narėmis.

Derybos dėl „Brexit“

Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) ES 27 sudėtimi apžvelgs naujausius pokyčius derybose, vedamose atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės pranešimą apie jos ketinimą išstoti iš ES.

Programa

2017 10 20 8.00 val.

atvykimas

9.00 val.

Europos Vadovų Tarybos dalykinė vakarienė

10.30 val.

Europos Vadovų Tarybos (50 str.) darbo posėdis

13.00 val.

Europos Vadovų Tarybos pirmininko ir Europos Komisijos pirmininko spaudos konferencija

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 10 20