Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimas, Ryga, 2015 05 21–22

Europos Vadovų Taryba
 • Europos Vadovų Taryba
 • 2015 05 21–22
 • Ryga
 • Delegacijų vadovai 


Ketvirtajame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Rygoje ES vadovai susitiko su Rytų partnerystės šalių partnerių atstovais, kad dar kartą patvirtintų, kokia svarbi Europos Sąjungai yra Rytų partnerystė.

Aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai įvertino laikotarpio nuo 2013 m. Vilniuje įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo pasiekimus ir parengė konstruktyvią darbotvarkę ateičiai.

„Mūsų partnerystė, kaip ir pats aukščiausiojo lygio susitikimas Rygoje, nėra paremta dramatiškais sprendimais ar milžiniškais žingsniais pirmyn. Ne, mūsų santykiai grindžiami laisva valia, pagarba ir lygybe. O mūsų partnerystė bus plėtojama žingsnis po žingsnio taip, kaip buvo kuriama Europos Sąjunga.“

Pirmininkas D. Tuskas aukščiausiojo lygio susitikimo Rygoje spaudos konferencijoje

Diferenciacija ir įtraukumas

Šis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo proga parodyti ES pasiryžimą siekti glaudesnių, diferencijuotų santykių su nepriklausomomis ir suvereniomis partnerėmis.

ES glaudžiai bendradarbiauja su visomis šešiomis partnerėmis, neatsižvelgdama į jų individualų užmojų lygį santykių su ES atžvilgiu. Bendradarbiavimo mastą ir išsamumą nulemia:

 • ES ir partnerių užmojai ir poreikiai
 • reformų tempas.

Rytų partnerystė buvo pradėta įgyvendinti 2009 m. kaip bendra iniciatyva, kurioje dalyvauja:

 • ES
 • ES valstybės narės
 • 6 šalys partnerės iš Rytų Europos ir Pietų Kaukazo: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika ir Ukraina.

Pripažįstami atitinkamų partnerių europiniai siekiai ir pasirinktas kelias, kaip nurodyta asociacijos susitarimuose.

Be to, vadovai dar kartą patvirtino reformų darbotvarkės rytinėse šalyse partnerėse svarbą ir poreikį steigti stipresnes ir skaidresnes institucijas, kuriose nebūtų korupcijos.

Diskusijose daugiausia dėmesio skirta daugiašaliams bendradarbiavimo projektams, kuriais siekiama:

 • stiprinti institucijas ir gerą valdymą – ES patvirtino savo įsipareigojimą padėti šalims partnerėms stiprinti institucijas ir jų gebėjimą atlaikyti išorės iššūkius
 • didinti judumą ir žmonių tarpusavio ryšius
 • plėtoti rinkos galimybes Rytų Europos partnerėse gerinant verslo aplinką ir teisinį tikrumą MVĮ ir įmonėms bei daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninės ekonomikos sričiai
 • užtikrinti energetinį saugumą ir gerinti tinklų jungtis energijos ir transporto srityse. 

Konfliktų sprendimas regione taip pat buvo vienas svarbiausių aukščiausiojo lygio susitikimo klausimų. Visi aukščiausiojo lygio susitikimo dalyviai sutarė dėti visas pastangas, kad būtų deeskaluota padėtis ir rastas politinis krizės Ukrainoje sprendimas, taip pat taikus kitų neišspręstų regiono konfliktų sprendimas.

Papildomi renginiai

Kartu su aukščiausiojo lygio susitikimu Rygoje įvyko keli papildomi renginiai, rodantys, kad Rytų partnerystė yra daugiau nei tarpvyriausybiniai santykiai – joje dalyvauja ir pilietinė visuomenė, žiniasklaida, verslo ir kiti suinteresuotieji subjektai.

2015 m. gegužės 21 d. Rygoje įvykusiame Rytų partnerystės verslo forume Europos Komisija paskelbė apie išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) priemonę mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ).

Taikant šią priemonę bus suteikta apie 200 mln. EUR vertės dotacijų ir tikimasi, kad bus atvertas kelias naujoms MVĮ investicijoms, kurių vertė sudarys ne mažiau kaip 2 mlrd. EUR, trijose IVLPE šalyse: Gruzijoje, Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje. 

2015 m. gegužės 22 d. Europos Komisija ir Ukraina pasirašė susitarimo memorandumą ir paskolos susitarimą dėl trečios ES makrofinansinės paramos programos Ukrainai.

Taip pat žiūrėti

Papildomos informacijos ir komunikacinės medžiagos galima rasti Europos Komisijos ir EIVT interneto svetainėse. Aukščiausiojo lygio susitikimo Rygoje proga buvo parengtos specialios skrajutės, iliustruojančios partnerystės ir įvairių pavyzdinių iniciatyvų istoriją, faktus ir skaičius.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2015 05 27