Briuselio konferencija „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“, 2017 04 04–05

ES Taryba
  • ES Taryba
  • 2017 04 04–05
  • Briuselis

Pagrindiniai rezultatai

2017 m. balandžio 5 d. Briuselyje įvykusiai konferencijai „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“ bendrai pirmininkavo Europos Sąjunga, Vokietija, Kuveitas, Norvegija, Kataras, Jungtinė Karalystė ir Jungtinės Tautos.

„Siekiant užtikrinti demokratinę ir laisvą Sirijos ir jos gyventojų ateitį labai svarbios yra politinės pastangos padedant ieškoti išeities iš krizės. Taiką užtikrinantį susitarimą gali sudaryti tik patys sirai. Tačiau šiandienos tarptautinės bendruomenės ir viso regiono įsipareigojimas padėti jiems siekti taikios ateities yra būtinas. Šiandien aiškiai pasakėme, kad mūsų bendros veiklos tikslas tebėra tvari ir įtrauki taika Sirijoje sirams.

Vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini

Konfliktas Sirijoje sukėlė siaubingą destrukciją ir didžiules žmonių kančias. Kitą dieną po Khan Sheikhun mieste įvykdytų išpuolių konferencijoje pasmerkta tai, kad Sirijos vyriausybė ir ISIL („Da’esh“) panaudojo cheminį ginklą (kaip nustatė JT ir ChGUO bendro tyrimo mechanizmas), taip pat pasmerkti dieną prieš tai įvykdyti išpuoliai. Cheminio ginklo naudojimas, nesvarbu kas ir kur jį naudotų, turi būti nedelsiant nutrauktas.

Bendrai pirmininkavusieji priėmė bendrą deklaraciją su konkrečiais Jordanijai ir Libanui skirtais priedais dėl paramos priimančiųjų šalių ir pabėgėlių atsparumo didinimui Sirijos krizės kontekste.

Dalyviai sutiko, kad siekiant patenkinti didžiulius Sirijos ir kaimyninių šalių gyventojų poreikius, taip pat stiprinti priimančiųjų bendruomenių atsparumą, būtina teikti didelę finansinę paramą ir taikyti novatorišką bei holistinį požiūrį. Dosnūs dalyviai įsipareigojo 2017 m. skirti 6 mlrd. $ (5,6 mlrd. €).

Konferencija vyko ministrų lygmeniu ir į ją susirinko 70 šalių, tarptautinių organizacijų ir pilietinės visuomenės atstovai.

Balandžio 4 d. ES kartu su bendrai pirmininkavusiomis šalimis ir JT agentūromis, taip pat kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir pagrindiniais NVO bei pilietinės visuomenės atstovais tuo pačiu metu surengė teminius posėdžius, kuriuose daugiausia dėmesio skirta įvairiems tarptautinės paramos, teikiamos reaguojant į krizę Sirijoje ir visame regione, aspektams.

08:30

Teminis posėdis – humanitarinė padėtis Sirijoje: poreikiai, iššūkiai ir tolesni veiksmai

Vieta: pastatas „Résidence Palace“

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Europos Komisijos nario Christoso Stylianideso įžanginė kalba.

15:30

Teminis posėdis – parama priimančiųjų šalių ir pabėgėlių atsparumo didinimui Sirijos krizės kontekste

Vieta: pastatas „Résidence Palace“

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo Komisijos nario Johanneso Hahno baigiamasis žodis.

07:30

Delegacijų atvykimas ir žodis prieš susitikimą

Vieta: pastatas „Europa“

09:00

Įžanginis posėdis

Pareiškimus taip pat darė:

  • Jungtinių Tautų generalinis sekretorius António Guterresas
  • ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini
  • Sirijos kaimyninių šalių ministrai pirmininkai: Hani Al-Mulki (Jordanija) ir Saad Al-Hariri (Libanas)
  • Kitų bendrai pirmininkavusių šalių užsienio reikalų ministrai: Sigmaras Gabrielis (Vokietija), šeichas Sabah Khalid Al Hamad Al Sabah (Kuveitas), Børge Brende (Norvegija), šeichas Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (Kataras), Borisas Johnsonas (Jungtinė Karalystė)
10:15

Bendra nuotrauka

10:45

Parama Sirijos ateičiai

Šiam posėdžiui pirmininkavo ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini.

13:45
14:20

Iškilmingas parodos apie kultūros paveldo atstatymą „Kėlimasis po sunaikinimo“ (Ebla, Nimrudas, Palmyra) atidarymas.

Pastatas „Justus Lipsius“

14:30

Parama regionui ir pabėgėliams – Londono konferencijos įsipareigojimų įgyvendinimas ir tolesni veiksmai

Už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingo ES Komisijos nario Johanneso Hahno įžanginė kalba ir baigiamasis žodis
Šiam posėdžiui bendrai pirmininkavo Vokietija, Kataras ir Jungtinė Karalystė.

16:15

Sirija – humanitarinė pagalba ir atsparumas

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo ES Komisijos nario Christoso Stylianideso įžanginė kalba ir baigiamasis žodis
Šiam posėdžiui bendrai pirmininkavo Norvegija ir Kuveitas.

18:00

Baigiamosios pastabos

Už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingas Europos Komisijos narys Christosas Stylianidesas

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 04 11