ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas, 2017 07 06

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2017 07 06

ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimas įvyko liepos 6 d. Briuselyje. Šiame susitikime vadovai pranešė apie politinį susitarimą dėl plataus užmojo ES ir Japonijos laisvosios prekybos susitarimo ir glaudesnio politinio bendradarbiavimo, grindžiamo bendromis vertybėmis, žmogaus teisėmis, demokratijos ir teisinės valstybės principais.

Aukščiausiojo lygio susitikime ES atstovavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris.

Baigiantis aukščiausiojo lygio susitikimui vadovai priėmė pareiškimą, taip pat dar vieną pareiškimą dėl Šiaurės Korėjos.

Ekonominės partnerystės susitarimas

ES ir Japonijos vadovai iš esmės susitarė dėl Ekonominės partnerystės susitarimo. Šiuo susitarimu bus skatinama ES ir Japonijos prekyba ir ekonominė partnerystė sprendžiant klausimus, susijusius su:

  • prekių (įskaitant automobilius ir pieno produktus), paslaugų ir investicijų patekimu į rinką
  • viešaisiais pirkimais, įskaitant geležinkelius
  • netarifinio reguliavimo priemonėmis
  • geografinių nuorodų apsauga
  • intelektinės nuosavybės teisėmis.

ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarimas bus pagrindas laisvai ir sąžiningai prekybai tarp dviejų iš didžiausių pasaulio ekonomikų skatinti ir juo atmetamas bet koks protekcionizmas. Be to, juo sustiprinamas ES ir Japonijos įsipareigojimas dar glaudžiau bendradarbiauti ateityje nustatant naujus tarptautinius standartus.

„Nors kai kas sako, kad vėl sugrįžta izoliacionizmo ir dezintegracijos laikai, mes demonstruojame, kad taip nėra. Kad pasaulis iš tiesų neturi sugrįžti šimtmečiu atgal. Atvirkščiai. Taip neturi būti. Ką ir įrodome kartu su Japonija.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo Briuselyje spaudos konferencijoje

Atitinkamos derybų grupės užbaigs rengti susitarimą ir taip bus galima netrukus pradėti vidaus procedūras tiek ES, tiek Japonijoje.

Strateginės partnerystės susitarimas

Japonija ir ES taip pat iš esmės susitarė dėl Strateginės partnerystės susitarimo. Tai bus dar gilesnio ir labiau strateginio ES ir Japonijos bendradarbiavimo pagrindas.

Strateginės partnerystės susitarime akcentuojamos bendros vertybės ir bendri principai, įskaitant žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principus, kurie yra ES ir Japonijos partnerystės pagrindas,

„Remdamiesi šiomis bendromis vertybėmis, kurias ne tik gerbiame, bet ir pagal strateginės partnerystės susitarimą įsipareigojome propaguoti, galėjome užbaigti šias derybas. Ir svarbiausia – laimėjo visi.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Japonijos aukščiausiojo lygio susitikimo Briuselyje spaudos konferencijoje

Šiaurės Korėja

Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai paragino kuo greičiau priimti naują JT Saugumo Tarybos rezoliuciją dėl Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR), reaguojant į neseniai įvykdytą balistinės raketos, kuri galbūt yra tarpkontinentinė, paleidimą.

Jie taip pat paragino KLDR atsisakyti visų branduolinių, kitų masinio naikinimo ginklų ir balistinių raketų programų ir pradėti patikimą dialogą su tarptautine bendruomene.

Taip pat žr.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 07 07