G 20 aukščiausiojo lygio susitikimas Hamburge, Vokietijoje, 2017 07 07–08

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
 • Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
 • 2017 07 07–08
 • Vokietija

Liepos 7–8 d. Hamburge, Vokietija, susitiko G 20 vadovai. Europos Sąjungai aukščiausiojo lygio susitikime atstovavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris. Šių metų aukščiausiojo lygio susitikimo tema – „Tarpusavio ryšiais susaistyto pasaulio kūrimas“.

Vadovai priėmė deklaraciją, kurioje daugiausia dėmesio skyrė:

 • dalijimuisi globalizacijos teikiama nauda
 • atsparumo stiprinimui
 • tvaraus pragyvenimo gerinimui
 • atsakomybės prisiėmimui.

Jie taip pat priėmė veiksmų planą, skirtą bendradarbiavimui kovos su terorizmu srityje stiprinti ir užsienio teroristų kovotojų problemai spręsti.

Kalbant apie energetiką ir klimatą, vadovai atkreipė dėmesį į Jungtinių Valstijų pasitraukimą iš Paryžiaus susitarimo. Kitų G 20 narių vadovai pareiškė, kad Paryžiaus susitarimas yra neatšaukiamas, ir jie patvirtino G 20 Hamburgo klimato ir energetikos veiksmų planą siekiant augimo.

Migracijos ir pabėgėlių krizės klausimu vadovai susitarė intensyvinti veiksmų koordinavimą ir kovoti su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis ir prekiautojais žmonėmis. Vadovų prioritetai taip pat yra pagrindinių migracijos priežasčių šalinimas ir kilmės bei tranzito šalių rėmimas.

„Neteisėtas migrantų gabenimas yra organizuotas verslas. Praeitais metais vien tik Libijoje iš jo buvo gauta 1,6 mlrd. dolerių pajamų. Šis pelnas sudaro sąlygas neteisėtai žmones gabenantiems asmenims kontroliuoti kai kurias šalies dalis. Šie asmenys taip pat bendradarbiauja su teroristais ir dar labiau kenkia Libijos stabilizavimui.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas spaudos konferencijoje prieš G 20 aukščiausiojo lygio susitikimą, 2017 m. liepos 7 d.

Vadovai pabrėžė, kad reikia labiau padėti žmonėms pasinaudoti ekonomikos globalizacijos sudaromomis galimybėmis ir jos teikiama nauda. Jie taip pat aptarė, kaip reikėtų tęsti atviros ir atsparios finansinės sistemos kūrimą.

Vadovai įsipareigojo stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą mokesčių srityje ir finansinį skaidrumą, taip pat spręsti plieno perteklinio pajėgumo klausimą.

Afrikos vystymasis tebebuvo vienas iš svarbiausių G 20 susitikimo prioritetų. Vadovai pradėjo G 20 Afrikos partnerystės iniciatyvą siekiant paskatinti augimą ir darbo vietų kūrimą tame žemyne. Tai apima G 20 iniciatyvą kaimo jaunimo užimtumui didinti, kuri padės iki 2022 m. sukurti 1,1 mln. naujų darbo vietų.

Vadovai pabrėžė skaitmeninimopotencialopanaudojimo svarbą siekiant integracinio ir tvaraus augimo. Siekiant geriau parengti žmones darbui ateityje yra itin svarbu skatinti skaitmeninį raštingumą ir įgūdžius.

Vadovai taip pat susitarė imtis tolesnių veiksmų lyčių lygybei užtikrinti. Jie pabrėžė skaitmeninimo ir IRT svarbą remiant moterų įgalėjimą.

Be to, vadovai pabrėžė tarptautinio bendradarbiavimo sveikatos srityje svarbą, visų pirma siekiant geriau kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms.

Tryliktas G 20 aukščiausiojo lygio susitikimas įvyks 2018 m. Argentinoje.

Kiti dokumentai, dėl kurių susitarta

G 20 vadovai taip pat susitarė dėl kelių kitų dokumentų:

ES prioritetai G 20 vadovų aukščiausiojo lygio susitikime

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris bendrame laiške ES valstybių ar vyriausybių vadovams pristatė aukščiausiojo lygio susitikimo pagrindinius klausimus:

 • G 20 vaidmuo siekiant, kad pasaulio ekonomika taptų naudinga visiems
 • atviromis ir sąžiningomis taisyklėmis grindžiama daugiašalė prekybos sistema ir atspari tarptautinė pinigų ir finansų sistema
 • klimato politikos ekonominė nauda ir skaitmeninės revoliucijos teikiamas potencialas
 • mokesčių vengimas ir slėpimas
 • kova su terorizmu ir teroristų finansavimu
 • bendra atsakomybė už pabėgėlius bei migrantus ir partnerystės ryšiai su Afrika investicijų, ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo tikslais.

Bendroji informacija

G 20 vienija 19 valstybių ir ES. G 20 narės sukuria virš 80 % pasaulio bendrojo vidaus produkto (BVP), o jose gyvena beveik du trečdaliai pasaulio gyventojų.

G 20 aukščiausiojo lygio susitikimai pradėti rengti 2008 m., kilus pasaulinei finansų krizei, siekiant stiprinti tarptautinį ekonominį bendradarbiavimą. Nuo to laiko G 20 narės kasmet reguliariai susitinka aptarti įvairių klausimų, susijusių su ekonominiu ir finansiniu bendradarbiavimu.

ES kaip G 20 narė

Europos Sąjunga yra visateisė G 20 narė, taip pat narės yra keturios jos valstybės narės: Prancūzija, Vokietija, Italija ir Jungtinė Karalystė. Be to, Ispanija yra G 20 dalyvė nuolatinio svečio teisėmis, o Nyderlandai yra šalis partnerė.

ES turi savo atskirą vietą prie G 20 stalo, nes yra viena didžiausių pasaulio ekonominių veikėjų, turinti konkrečią kompetenciją prekybos reikaluose, ekonominės politikos, finansinio reguliavimo, vystymosi, energetikos ir klimato kaitos srityse.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 07 10