ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikimas , 2017 07 12–13

Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • Tarptautinis aukščiausiojo lygio susitikimas
  • 2017 07 12–13
  • Kijevas

Informacija apie posėdį

Pagrindiniai rezultatai

Kijeve įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime palankiai įvertinta tai, kad baigtas ratifikuoti asociacijos susitarimas, ir tai, kad neseniai įsigaliojo vizų režimo liberalizavimas Ukrainos piliečiams – visa tai yra labai svarbūs žingsniai siekiant sustiprinti ES ir Ukrainos partnerystę.

„Šis aukščiausiojo lygio susitikimas yra gera proga pasidžiaugti tvirta ir stiprėjančia Europos Sąjungos ir Ukrainos draugyste.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Vadovai aptarė:

  • plataus užmojo reformų proceso, ypač kovos su korupcija srityje, vykdymo svarbą
  • konfliktą Rytų Ukrainoje ir Rusijos įvykdytą nelegalią Krymo ir Sevastopolio aneksiją, įskaitant Minsko susitarimų įgyvendinimą
  • būdus, kaip užtikrinti kuo didesnę ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo naudą / potencialą.

Europos Sąjungai atstovavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claudeʼas Junckeris. Ukrainai atstovavo Prezidentas Petro Porošenko.

ES ir Ukrainos asociacijos susitarimas

Vadovai palankiai įvertino tai, kad visos ES šalys ratifikavo asociacijos susitarimą, įskaitant jo nuostatas dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės. Susitarimas įsigalios 2017 m. rugsėjo 1 d.

„<...> tebemanau, kad pagrindinis sakinys asociacijos susitarime yra šis – cituoju – „Europos Sąjunga pripažįsta Ukrainos europinius siekius ir palankiai vertina europinės krypties pasirinkimą.“

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas

Didžioji asociacijos susitarimo dalis jau įgyvendinama. Daugelis politinių ir sektoriams skirtų susitarimo dalių laikinai taikomos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d., o prekybai skirta dalis – nuostatos dėl išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (IVLPE) – laikinai taikomos nuo 2016 m. sausio 1 d. ES ir Ukrainos tarpusavio prekyba šiuo laikotarpiu toliau augo, o ES sustiprino savo, kaip pagrindinės Ukrainos partnerės, poziciją. Palyginti su pirmuoju 2016 m. ketvirčiu tarpusavio prekyba pirmajame 2017 m. ketvirtyje išaugo beveik 30 %.

Krizė ir konfliktas Ukrainoje

ES pakartojo remianti Ukrainos nepriklausomybę, suverenumą ir teritorinį vientisumą. Vadovai paragino visapusiškai įgyvendinti Minsko susitarimus ir pabrėžė, kad Rusijai tenka konkreti atsakomybė įgyvendinant šiuos susitarimus.

Kadangi nebuvo daroma jokios pažangos įgyvendinant Minsko susitarimus, birželio mėn. Briuselyje įvykusiame aukščiausiojo lygio susitikime ES vadovai nusprendė pratęsti tam tikriems Rusijos ekonomikos sektoriams taikomų ekonominių sankcijų galiojimą.

„Ir šiandien ES dar kartą aiškiai parodė, kad tvirtai palaikome Ukrainą Rusijos agresijos ir bandymų pakenkti Ukrainos nepriklausomybei akivaizdoje“, – po aukščiausiojo lygio susitikimo pasakė Pirmininkas Donaldas Tuskas.

Be to, Taryba neseniai vieniems metams pratęsė sankcijų, nustatytų reaguojant į Rusijos įvykdytą neteisėtą Krymo ir Sevastopolio aneksiją, taikymą. Kijeve įvykusiame ES ir Ukrainos aukščiausiojo lygio susitikime ES dar kartą pakartojo įsipareigojimą įgyvendinti nepripažinimo politiką.

Reformų darbotvarkė

ES vadovai paragino Ukrainą toliau įgyvendinti reformas, ypač kovos su korupcija priemones.

Vadovai akcentavo konkrečius rezultatus, kurių pasiekta įgyvendinant ES paramos programas. Jie pabrėžė, kad svarbu iki šių metų pabaigos įgyvendinti visas politikos priemones, susijusias su trečiosios dalies išmokėjimu pagal programą.

Jie taip pat aptarė 2017 m. ES paramos teikimo prioritetus, kurie, be kita ko, apima paramą viešųjų finansų valdymui, Rytų Ukrainos regionams ir energijos vartojimo efektyvumui, taip pat techninę pagalbą remiant pagrindines reformas ir asociacijos susitarimo įgyvendinimą.

Vizų režimo liberalizavimas

Aukščiausiojo lygio susitikimas suteikė gerą progą vadovams palankiai įvertinti tai, kad neseniai įsigaliojo ES bevizis režimas Ukrainos piliečiams.

Nuo 2017 m. birželio 11 d. visi Ukrainos piliečiai, turintys biometrinius pasus, gali be vizos vykti į ES ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui verslo, turizmo ar šeimos tikslais.

Taip pat žr.

Paskutinį kartą peržiūrėta 2017 07 17