Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo svarbiausios ištraukos, 2017 m. spalio 6 d., Naujasis Delis.

2017 m. spalio 6 d. Naujajame Delyje Indija surengė 14-tą ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimą. Vadovai apsvarstė užsienio ir saugumo politikos, migracijos, prekybos, klimato, mokslinių tyrimų ir inovacijų klausimus.

ES atstovavo Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas ir Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas Claude’as Junckeris. Indijai atstovavo Ministras Pirmininkas Narendra Modi.

Aukščiausiojo lygio susitikime paminėtos 55-osios ES ir Indijos diplomatinių santykių metinės.

„Džiaugiuosi, kad šiandien susitarėme toliau plėtoti mūsų santykių politinį aspektą, kad susitarėme plėtoti dinamiškus prekybos santykius ir santykius investicijų srityje ir kad susitarėme suintensyvinti bendradarbiavimą sprendžiant visuotinius ir regioninius klausimus.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje

Vadovai priėmė bendrą pareiškimą, kuriame dar kartą patvirtino įsipareigojimą stiprinti ES ir Indijos strateginę partnerystę.

Be to, ES ir Indijos vadovai priėmė bendras deklaracijas dėl konkrečių klausimų:

Strateginė partnerystė

Aukščiausiojo lygio susitikime vadovai dar kartą patvirtino įsipareigojimą toliau plėtoti ir stiprinti Indijos ir ES strateginę partnerystę.

Jie palankiai įvertino pažangą, padarytą įgyvendinant Indijos ir ES veiksmų iki 2020 m. darbotvarkę. Tai dvišalio bendradarbiavimo veiksmų gairės, kurios buvo patvirtintos ankstesniame Indijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikime.

Saugumas

ES ir Indijos vadovai griežtai pasmerkė pastaruoju metu visame pasaulyje įvykdytus teroristinius išpuolius. Jie paragino pasaulio bendruomenę susivienyti kovai su terorizmo grėsme.

Vadovai priėmė bendrą pareiškimą dėl bendradarbiavimo kovos su terorizmu srityje siekiant spręsti užsienio teroristų kovotojų, teroristų finansavimo ir aprūpinimo ginklais problemas.

Be to, ES ir Indija dar kartą patvirtino įsipareigojimą tęsti bendradarbiavimą užtikrinant laivybos saugumą Indijos vandenyne ir platesniame regione. Vadovai palankiai įvertino tai, kad buvo atnaujintos ES karinio laivyno operacijos ATALANTA ir Indijos karinio laivyno taktinės pratybos Adeno įlankoje.

Užsienio politika

Vadovai paragino nutraukti smurto veiksmus prieš rohinjų mažumą Mianmare ir nedelsiant atkurti taiką Rachinų valstijoje.

„Rohinjai turi galėti grįžti savanoriškai, saugiai ir oriai. Raginame įgyvendinti tarptautinės patariamosios komisijos Rachinų valstijos klausimais rekomendacijas, kad būtų panaikintos pagrindinės šios krizės priežastys.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje

Aptardamos padėtį Korėjos pusiasalyje abi šalys pasmerkė branduolinį bandymą, kurį 2017 m. rugsėjo 3 d. įvykdė Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika. ES ir Indija paragino Korėjos pusiasalyje atsisakyti branduolinio ginklo, o visą tarptautinę bendruomenę paragino visapusiškai įgyvendinti visas JT ST sankcijas.

„Europos Sąjunga, Indija ir visa tarptautinė bendruomenė privalo imtis ryžtingų veiksmų, kad Korėjos pusiasalyje būtų taikiai atsisakyta branduolinio ginklo.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje

Svarstydamos Irano branduolinį klausimą Indija ir ES dar kartą patvirtino remiančios tolesnį visišką Bendro visapusiško veiksmų plano įgyvendinimą.

Ukrainos klausimu vadovai pabrėžė tvirtai remiantys diplomatinį sprendimą visoms šalims visapusiškai įgyvendinant Minsko susitarimus.

Pasauliniai iššūkiai

ES ir Indijos vadovai apsvarstė pasaulinės migracijos ir pabėgėlių krizės kausimą ir susitarė glaudžiai koordinuoti savo veiksmus.

„Tarptautinė bendruomenė privalo kovoti su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis, kurie išnaudoja pažeidžiamus asmenis ir pažeidžia suverenias sienas.“

Pirmininkas Donaldas Tuskas ES ir Indijos aukščiausiojo lygio susitikimo spaudos konferencijoje

Vadovai dar kartą patvirtino paramą JT reformų darbotvarkei ir įsipareigojimą užtikrinti griežtesnį pasaulinį valdymą.

Klimato kaitos klausimu vadovai pabrėžė įsipareigojimą įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir susitarė suintensyvinti bendradarbiavimą jį įgyvendinant. ES ir Indija priėmė bendrą pareiškimą dėl švarios energijos ir klimato kaitos.

Be to, ES ir Indija pakartojo įsipareigojimą bendradarbiauti bendrose prioritetinėse srityse siekiant darnaus vystymosi tikslų.

Prekyba

ES ir Indijos vadovai pareiškė bendrą įsipareigojimą stiprinti Indijos ir ES ekonominę partnerystę.

Vadovai atkreipė dėmesį į abiejų šalių dedamas pastangas siekiant atnaujinti derybas dėl Indijos ir ES plataus masto prekybos ir investicijų susitarimo.

Taip pat žr.