Islandija

Politinė sistema:  unitarinė parlamentinė respublika 
Sostinė:  Reikjavikas 
Bendras plotas:  103 001 km2 
Gyventojų skaičius:  318 006 
Valiuta:  Islandijos krona

Dabartinė padėtis

2010 m. liepos mėn. – šalies kandidatės tapti ES nare statusas ir stojimo derybų pradžia 

Islandijos paraiška dėl narystės ES buvo pateikta 2009 m. liepos 17 d.
 
2009 m. liepos 27 d. posėdyje Taryba paprašė Komisijos pateikti nuomonę dėl Islandijos paraiškos. 2010 m. vasario 24 d. Komisija pateikė teigiamą nuomonę ir rekomendavo pradėti stojimo derybas.
 
2010 m. birželio 17 d. susitikime Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad stojimo derybos turėtų būti pradėtos. 2010 m. liepos 26 d. Taryba susitarė dėl derybų su Islandija programos.

Iš 35 derybų skyrių, deryboms atidaryti 27 skyriai, iš kurių 11 skyrių preliminariai uždaryta.

2013 m. – derybos sustabdytos

2013 m. gruodžio 17 d. Taryba susipažino su Islandijos Vyriausybės sprendimu stojimo derybas sustabdyti. Taryba pabrėžė esanti įsitikinusi, kad Islandijos įstojimas yra abipusės naudos klausimas. Ji taip pat nurodė, kad ES yra pasirengusi tęsti derybas, jeigu Islandija nuspręstų jas atnaujinti.

2015 m. kovo 12 d. Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei skirtame laiške Islandijos užsienio reikalų ministras patvirtino, kad Islandijos Vyriausybė neketina stojimo derybų atnaujinti. Užsienio reikalų ministras pakartojo, jog svarbu, kad ES ir Islandija toliau palaikytų glaudžius santykius ir glaudžiai bendradarbiautų vadovaudamosi, visų pirma, EEE susitarimu. Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė susipažino su šiuo laišku.

Stojimo konferencijos susitikimai

2010 m. liepos 27 d. pirmajame stojimo konferencijos su Islandija susitikime ministrų lygiu buvo pradėtos stojimo derybos. Nuo tada surengtos 4 stojimo konferencijos su Islandija ministrų lygiu:

Be to, 2011 m. ir 2012 m. surengtos 3 stojimo konferencijos pavaduotojų lygiu: