2017 m. ES biudžetas

Lapkričio 28 d. Taryba, patvirtinusi lapkričio 17 d. pasiektą susitarimą su Europos Parlamentu, galutinai pritarė 2017 m. ES biudžetui. Europos Parlamentui patvirtinus susitarimą, 2017 m. ES biudžetas buvo priimtas 2016 m. gruodžio 1 d.

2017 m. ES biudžete nustatyta iš viso 157,86 mlrd. € įsipareigojimų ir 134,49 mlrd. € mokėjimų suma.

157,86mlrd. € įsipareigojimų
134,49mlrd. € mokėjimų

 

2017 m. ES biudžete numatyta galimybė panaudoti 1,1 mlrd. € nenumatytiems poreikiams patenkinti. Mokėjimų suma, atsižvelgus į realius poreikius, yra 1,6 % mažesnė nei 2016 m. ES biudžete.

Migracijos ir pabėgėlių krizės sprendimas

Beveik 6 mlrd. € įsipareigojimų asignavimų arba maždaug 11,3 % daugiau nei 2016 m. bus skirta migracijos spaudimui mažinti ir didesniam Europos piliečių saugumui užtikrinti. Šios lėšos bus skirtos:

  • padėti valstybėms narėms perkelti pabėgėlius į ES
  • priėmimo centrams kurti
  • asmenims, kurie turi teisę pasilikti šalyje, integruoti ir asmenims, kurie tokios teisės neturi, grąžinti
  • sienų apsaugai stiprinti
  • nusikalstamumo prevencijai ir kovos su terorizmu veiklai stiprinti
  • ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugai.

Moksliniai tyrimai ir ekonomikos augimas

21,3 mlrd. € įsipareigojimų suma numatyta ekonomikos augimui skatinti ir naujoms darbo vietoms kurti – tai maždaug 12 % daugiau, palyginti su 2016 m. Ši biudžeto dalis apima tokias priemones, kaip „Erasmus+“, kurios finansavimas padidinamas 19 % iki 2,1 mlrd. €, ir Europos strateginių investicijų fondą, kurio finansavimas padidinamas 25 % iki 2,7 mlrd. €.

Daugiau lėšų jaunimui

2017 m. ES biudžete numatyta žymiai padidinti asignavimus ne tik programai „Erasmus+“, bet ir kitoms priemonėms, kurios naudingos visų pirma jaunimui. Tarp jų – Jaunimo užimtumo iniciatyva, kuriai papildomai skirta 500 mln. €, siekiant padėti jaunimui susirasti darbą. Be to, 2017 m. ES biudžetas suteikia galimybę Komisijai pradėti iniciatyvą siekiant padėti jaunimui keliauti ir susipažinti su kitomis Europos šalimis.

Žemės ūkis

2017 m. ES biudžete taip pat numatytas 500 mln. € pagalbos priemonių paketas, apie kurį paskelbta liepos mėn. ir kuris skirtas pieno sektoriui ir kitiems gyvulininkyste užsiimantiems ūkininkams.

 

2017 m. ES biudžeto santrauka:

Asignavimai pagal išlaidų kategorijąmlrd. €
ĮsipareigojimaiMokėjimai

1. Pažangus ir integracinis augimas:

a) konkurencingumas augimui ir darbo vietų kūrimui skatinti

b) ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda

74 899

21 312

53 587

56 522

19 321

37 201

2. Tvarus augimas58 58454 914
3. Saugumas ir pilietybė4 2843 787
4. Europos vaidmuo pasaulyje10 1629 483
5. Administracinės išlaidos (visos ES institucijos)9 3959 395
Specialios priemonės:534390
Iš viso asignavimų           157 858134 490