ES ir JK po 2016 m. birželio 23 d. referendumo

Paskelbus 2016 m. birželio 23 d. JK referendumo rezultatus, ES spręs su „Brexit“ politinėmis ir praktinėmis pasekmėmis susijusius klausimus.

2017

Kovo 21 d.

Pirmininkas D. Tuskas 2017 m. balandžio 29 d. rengia Europos Vadovų Tarybos susitikimą dėl „Brexit“

Europos Vadovų Taryba ES 27 sudėtimi (nedalyvaujant Jungtinei Karalystei) priims derybų dėl „Brexit“ gaires. „Turime padaryti viską, ką galime, kad skyrybų procesas būtų kuo mažiau skausmingas ES“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas.

Pirmininkas D. Tuskas šį susitikimą rengia reaguodamas į Londono pranešimą apie ketinimą 2017 m. kovo 29 d. inicijuoti 50 straipsnį.

2016

Gruodžio 15 d.

Derybų tvarka

2016 m. gruodžio mėn. įvykusiame neformaliame susitikime 27 vadovai susitarė dėl toliau išdėstytos būsimų derybų dėl „Brexit“ tvarkos:

  1. Jungtinė Karalystė inicijuoja 50 straipsnio taikymą pranešdama Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES
  2. ES 27 vadovai patvirtina derybų gaires, įskaitant derybų principus ir bendrąsias pozicijas. Prireikus jie atnaujins šias gaires derybų metu
  3. Gavusi Komisijos rekomendaciją, Bendrųjų reikalų taryba suteikia įgaliojimus pradėti derybas
  4. Taryba priima derybinius nurodymus dėl esminių klausimų ir dėl išsamių institucinių susitarimų. Derybų metu tie derybiniai nurodymai gali būti iš dalies keičiami ir papildomi
  5. Taryba paskirs Komisiją Sąjungos derybininku, kuri ves derybas 27 valstybių narių vardu. Komisija vyriausiuoju derybininku paskyrė Michelį Barnier. Derybų metu Komisija teiks ataskaitas vadovams bei Tarybai ir taip pat „išsamiai ir reguliariai informuos“ Europos Parlamentą
  6. Taryba ir jos parengiamieji organai užtikrins, kad derybos būtų vedamos laikantis ES 27 pateiktų gairių. Jomis Komisijai bus pateikiamos rekomendacijos.

„Patvirtinome organizacinę struktūrą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba vykdys politinę proceso kontrolę, o Komisija atliks Sąjungos derybininko vaidmenį“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas po susitikimo.

Gruodžio 15 d.

Neformalus 27 ES valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas

27 vadovai ir Europos Vadovų Tarybos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas paskelbė pareiškimą, kuriame pareiškė esantys pasirengę pradėti derybas su JK, kai tik JK pateiks pranešimą pagal 50 straipsnį.

„Palankiai vertiname JK ketinimą tai padaryti iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos, kad galėtume pradėti spręsti klausimus, susijusius su neaiškumais, kylančiais dėl numatomo JK išstojimo“, – teigiama pareiškime.

Jie taip pat pabrėžė savo pasiryžimą laikytis 2016 m. birželio mėn. sutartų principų; šie principai, be kita ko, yra šie:

  • be pranešimo nebus jokių derybų
  • teisių ir prievolių pusiausvyra
  • jokios galimybės patekti į Europos bendrąją rinką nepripažinus keturių ES laisvių.

Lapkričio 29 d.

D. Tuskas atsako į JK parlamento nariams rūpimus klausimus dėl ES ir JK piliečių statuso

Pirmininkas D. Tuskas atsakė į JK parlamento nariams rūpimus klausimus dėl ES piliečių statuso Jungtinėje Karalystėje ir Europoje gyvenančių ir dirbančių JK piliečių statuso.

„Jūs laiške paprašėte „vieną kartą ir visiems laikams išspręsti šį klausimą“ gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikime. Tai, tiesą sakant, reikštų, derybų pradžią jau gruodžio mėn. ES yra tam pasirengusi, tačiau tai gali įvykti tik inicijavus 50 straipsnio taikymą. (...) Sprendimas dėl 50 straipsnio taikymo inicijavimo priklauso tik nuo JK, ir mes jį visapusiškai gerbsime.“

„Kaip ir jūs, norėčiau išvengti tokios padėties, kuomet piliečiai taptų derybų įrankiais derybų procese. Kad taip nenutiktų, turėsime rasti aiškių ir išsamių sprendimų, kurie nebus vien gražiai skambančios formuluotės, bet suteiks piliečiams tikrų saugumo garantijų.“

Spalio 13 d.

D. Tuskas: griežtas „Brexit“ arba „jokio Brexit

„Vienintelė reali alternatyva „griežtam Brexityra „jokio Brexit“. Net jei šiandien vargu ar kas nors tiki, kad tai įmanoma“, – pareiškė Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas, sakydamas kalbą Europos politikos centre Briuselyje.

Jis sakė, kad svarbiausia užduotis vedant derybas dėl išstojimo bus apsaugoti ES ir visų 27 jos šalių interesus. Jis taip pat pabrėžė, kad norint patekti į bendrąją Europos rinką, reikia pripažinti keturias ES laisves: asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimo laisves.

Spalio 2 d.

Spalio 2 d. Birmingeme surengtoje konferencijoje Jungtinės Karalystės Ministrė Pirmininkė Theresa May nurodė, kad JK iki 2017 m. kovo mėn. pabaigos oficialiai pradės derybų dėl išstojimo iš ES procesą.

Iš karto po to Pirmininkas Donaldas Tuskas palankiai įvertino šį pareiškimą. „Po šio pareiškimo pagaliau paaiškėjo, kada prasidės derybos dėl „Brexit“. Inicijavus 50 straipsnio taikymą, ES 27 imsis veiksmų, kad apsaugotų savo interesus“, – nurodė jis „Twitter“ žinutėje.

Rugsėjo 8 d.

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas Donaldas Tuskas nuvyko į Londoną pasikeisti nuomonėmis su Didžiosios Britanijos Ministre Pirmininke Theresa May.

„Pasakiau Ministrei Pirmininkei, jog esu įsitikinęs, kad visiems būtų naudinga pradėti derybas kuo greičiau, taip siekiant sumažinti ir galiausiai panaikinti netikrumą“, – pasakė jis po susitikimo.

Birželio 29 d.

Neformalus 27 valstybių ar vyriausybių vadovų susitikimas

„Esame pasiryžę likti vieningi ir dirbti ES sistemoje, kad būtų sprendžiamos XXI a. problemos ir rasti sprendimai mūsų tautų ir žmonių labui,“ – pasakė 27 vadovai bendrame pareiškime, parengtame po birželio 29 d. neformalaus susitikimo. Jie taip pat paragino JK vyriausybę kuo greičiau pranešti Europos Vadovų Tarybai apie savo ketinimą išstoti iš ES.

27 vadovai vėl susitiks 2016 m. rugsėjo mėn. ir pratęs diskusiją apie ES ateitį.

Birželio 28 d.

Europos Vadovų Taryba (2016 m. birželio 28 d.)

Europos Vadovų Taryba daugiausia dėmesio skyrė JK referendumo rezultatams. Ministras Pirmininkas Davidas Cameronas paaiškino po referendumo Jungtinėje Karalystėje susiklosčiusią padėtį. Po to įvyko pirmas pasikeitimas nuomonėmis.

„Vadovai supranta, kad dabar reikia šiek tiek laiko padėčiai JK nusistovėti. Tačiau jie taip pat tikisi, kad JK vyriausybės ketinimai bus apibrėžti kuo greičiau“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje.

Birželio 24 d.

Pirmininko Donaldo Tusko pareiškimas spaudai dėl JK referendumo rezultatų

„Esame pasirengę šiam neigiamam scenarijui. Teisinio vakuumo nebus“, – pasakė Pirmininkas Donaldas Tuskas po to, kai buvo paskelbti oficialūs JK referendumo rezultatai.

Birželio 24 d.

ES vadovų ir pirmininkaujančių Nyderlandų bendras pareiškimas dėl Jungtinės Karalystės referendumo rezultatų

„Laisvu ir demokratiniu procesu britai pareiškė norą palikti Europos Sąjungą. Apgailestaujame dėl šio sprendimo, tačiau gerbiame jį“, – pasakė Pirmininkas D. Tuskas, Pirmininkas J. C. Junckeris, Pirmininkas M. Schultzas ir Nyderlandų Ministras Pirmininkas M. Rutte bendrame pareiškime.

„Kaip buvo susitarta, 2016 m. vasario 18–19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime pasiektas „Naujas susitarimas dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje“ nebeįsigalios ir nustoja egzistuoti. Iš naujo deramasi nebus“, – pridūrė jie.

Birželio 23 d.

JK referendumas

2016 m. birželio 23 d. JK piliečiai balsavo už išstojimą iš Europos Sąjungos. Balsavimas įvyko po intensyvių derybų dėl susitarimo, kuris sustiprintų Jungtinės Karalystės specialų statusą Europos Sąjungoje.