Terorizmas kelia grėsmęmūsų saugumui, mūsų demokratinių visuomenių vertybėms ir Europos piliečių teisėms ir laisvėms.

Kova su terorizmu yra vienas svarbiausių ES ir jos valstybių narių, taip pat jos tarptautinių partnerių prioritetų.

142nepasisekę, sužlugdyti ar įvykdyti išpuoliai 2016 m.
1002už teroristinius nusikaltimus suimti asmenys 2016 m.

ES sudaromas teroristų sąrašas

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinių išpuolių ES sudarė su teroro aktais susijusių asmenų, grupių ir subjektų, kuriems yra taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą.

Reagavimas į užsienio kovotojus

ES patvirtino visapusišką požiūrį, kurį taikant sprendžiamas užsienio teroristų kovotojų klausimas.

Naujausi veiksmai šioje srityje, be kita ko, yra:

 • griežtesnės taisyklės, kuriomis siekiama užkirsti kelią naujų formų terorizmui
 • griežtesni patikrinimai prie išorės sienų
 • sustiprinta šaunamųjų ginklų kontrolė
 • specialiosios įstaigos, kurios užduotis yra pažaboti teroristinę propagandą internete, sukūrimas.

Kovos su terorizmu koordinatorius

Gilles’is de Kerchove’as – ES kovos su terorizmu koordinatorius nuo 2007 m.

Jis yra atsakingas už:

 • ES Tarybos darbo kovos su terorizmu srityje koordinavimą
 • ES kovos su terorizmu strategijos įgyvendinimo stebėseną
 • užtikrinimą, kad ES atliktų aktyvų vaidmenį kovojant su terorizmu.

ES kovos su terorizmu strategija

2005 m. Taryba priėmė ES kovos su terorizmu strategiją, kuria siekiama kovoti su terorizmu visame pasaulyje ir Europą padaryti saugesnę.

Strategijoje dėmesys sutelktas į keturis ramsčius:

 • užkirsti kelią
 • apsaugoti
 • persekioti
 • reaguoti.

Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu

2015 m. gegužės mėn. Taryba ir Europos Parlamentas priėmė naujas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos taisykles.

2016 m. liepos mėn. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl galiojančių taisyklių dalinio pakeitimo, kuriuo siekiama dar labiau sustiprinti kovą su teroristų finansavimu. Taryba ir Europos Parlamentas šiuo metu svarsto pasiūlymą.

Keleivio duomenų įrašo duomenys

2016 m. balandžio 21 d. Taryba priėmė direktyvą, kuria siekiama suderinti keleivio duomenų įrašo (PNR) naudojimą ES.

Direktyvoje nustatyta, kad PNR duomenys gali būti naudojami tik teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais.