Kad galėtų prisijungti prie euro zonos, ES valstybės narės turi atitikti vadinamuosius „konvergencijos kriterijus“. Tai – ekonominės ir teisinės sąlygos, dėl kurių susitarta 1992 m. Mastrichto sutartimi, jos taip pat vadinamos „Mastrichto kriterijais“. 

Galutinį sprendimą dėl ES valstybės prisijungimo prie euro zonos priima ES Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu.  

Visos ES valstybės narės yra įsipareigojusios įsivesti eurą, išskyrus Daniją ir Jungtinę Karalystę, kurios pasinaudojo ES sutartyse numatyta vadinamąja atsisakymo išlyga, todėl joms netaikoma euro įvedimo prievolė. Tačiau jei nuspręstų tapti euro zonos narėmis, šios 2 šalys gali pateikti prašymą dėl narystės.

Šiuo metu euro zonai priklauso 19 valstybių narių: Airija, Austrija, Belgija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Latvija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija ir Vokietija.

Svarbiausi faktai apie eurą

  • šiuo metu euras yra 19 valstybių narių valiuta, ją naudoja beveik 337,5 milijonai ES piliečių
  • kaip apskaitos valiuta euras buvo įvestas 11 valstybių narių 1999 m. sausio 1 d.
  • euro banknotai ir monetos apyvartoje pasirodė 2002 m. sausio 1 d.