Birželio 22 d. Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis) susitikimo metu ES 27 valstybių vadovai patvirtino šiuo metu JK esančių ES agentūrų – Europos vaistų agentūros (EMA) ir Europos bankininkystės institucijos (EBI) – perkėlimo procedūrą.

Infografikas. „Brexit’as“. Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimas

Infografikas. Dviejų šiuo metu Jungtinėje Karalystėje esančių ES agentūrų perkėlimas

Kaip veikia perkėlimo procedūra?

Procedūrą sudaro:

 1. valstybių narių pasiūlymai priimti vieną arba abi agentūras (pateikti iki 2017 m. liepos 31 d.)
 2. Komisijos atliekamas pasiūlymų įvertinimas remiantis sutartais kriterijais (paskelbtas 2017 m. rugsėjo 30 d.)
 3. politiniai debatai remiantis Komisijos atliktu įvertinimu Bendrųjų reikalų tarybos (50 straipsnis) 2017 m. spalio 17 d. posėdyje
 4. 27 valstybių narių sprendimas balsuojant Bendrųjų reikalų tarybos (50 straipsnis) 2017 m. lapkričio 20 d. posėdyje

1. Pasiūlymai priimti agentūras

Buvo pateikti 8 pasiūlymai priimti Europos bankininkystės instituciją (EBI) ir 19 pasiūlymų priimti Europos vaistų agentūrą (EMA).

2. Vertinimo kriterijai

Birželio 22 d. ES 27 valstybių vadovai susitarė dėl 6 kriterijų:

 • užtikrinimas, kad agentūra veiks, kai JK išstos iš ES
 • vietovės pasiekiamumas
 • mokyklos agentūros darbuotojų vaikams
 • galimybė darbuotojų sutuoktiniams ir vaikams patekti į darbo rinką ir naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis
 • veiklos tęstinumas
 • geografinis pasiskirstymas.

Rugsėjo 30 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymų įvertinimą pagal 6 kriterijus, dėl kurių susitarė 27 ES valstybės narės.

Kokios ES agentūros šiuo metu yra Jungtinėje Karalystėje?

Europos Sąjunga turi dvi Jungtinėje Karalystėje įsteigtas agentūras. Abi yra Londone.

Europos vaistų agentūra (EMA)

1995 m. įsteigta Europos vaistų agentūra (EMA) yra atsakinga už vaistų mokslinį vertinimą, priežiūrą ir saugumo stebėseną Europos Sąjungoje.

EMA yra labai svarbi vaistų bendrosios rinkos veikimui Europos Sąjungoje.

Konkrečiai kalbant, EMA pagrindinės užduotys, be kita ko, yra:

 • sudaryti palankesnes sąlygas vaistų kūrimui ir galimybei gauti vaistų
 • vertinti paraiškas dėl rinkodaros leidimo
 • stebėti vaistų saugumą per visą jų gyvavimo ciklą
 • teikti informaciją sveikatos priežiūros specialistams ir pacientams.

Europos bankininkystės institucija (EBI)

Europos bankininkystės institucija (EBI) veikia siekdama užtikrinti veiksmingą ir nuoseklų prudencinį reguliavimą ir priežiūrą visame Europos bankų sektoriuje. Apskritai jos tikslai yra:

 • išlaikyti finansinį stabilumą ES
 • užtikrinti bankų sektoriaus vientisumą, veiksmingumą ir tvarkingą veikimą.

Pagrindinė EBI užduotis – padėti kurti Europos bendrą teisės aktų rinkinį bankininkystės sektoriuje.

Bendru teisės aktų rinkiniu siekiama nustatyti vienodas suderintas prudencines taisykles finansų įstaigoms visoje ES. Taip ketinama sukurti vienodas veiklos sąlygas ir užtikrinti didelę indėlininkų, investuotojų ir vartotojų apsaugą.

Be to, EBI yra suteikti įgaliojimai vertinti riziką ir pažeidžiamumą ES bankų sektoriuje, tuo tikslu rengiant reguliarias rizikos vertinimo ataskaitas ir atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis visoje ES.