Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
  • 2015 07 07
  • 23:15
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 562/15
  • Ekonomika ir finansai
  • Euro zona

Perskaitysiu šį vakarą įvykusiame euro zonos aukščiausiojo lygio susitikime vadovų sutartą pareiškimą:

1. Šį vakarą susirinkome tam, kad aptartume rimtą padėtį Graikijoje. Atkreipėme dėmesį į tai, kad euro zonos valdžios institucijos yra pasirengusios imtis visų reikiamų veiksmų, kad užtikrintų visos euro zonos finansinį stabilumą.

2. Graikijoje įvykus referendumui Ministras Pirmininkas A. Tsipras įsipareigojo pateikti naują prašymą dėl programos pagal ESM sutartyje numatytą sistemą, įskaitant griežtas politikos sąlygas.

3. Susitarėme skubiai apsvarstyti, ar įmanoma nustatyti pagrindą susitarimui, kuriuo būtų laikomasi esamų įsipareigojimų ir mūsų bendrų taisyklių.

4. Ne vėliau kaip liepos 9 d., ketvirtadienį, Graikijos Vyriausybė Euro grupei pateiks detalius savo pasiūlymus dėl išsamios ir konkrečios reformų darbotvarkės, kad juos įvertintų visos trys institucijos.

5. Valstybių ar vyriausybių vadovai susitiks liepos 12 d., sekmadienį. 

***

Norėčiau dar šį tą pridurti iš savo perspektyvos. Visos derybų šalys yra bendrai atsakingos už dabartinį status quo. Būtent todėl šiandien raginau vadovus stengtis pasiekti bendrą sutarimą – jis bus mūsų bendras pasiekimas, dėl kurio nebus nei pralaimėjusiųjų, nei laimėtojų. Jei bendras sutarimas nebus pasiektas, derybos baigsis ir pasekmės bus nenuspėjamos – gali įvykti ir blogiausias scenarijus, kai pralaimėsime visi. Jei nesugebėsime susitarti, Graikija gali bankrutuoti, o jos bankų sistema tapti nemoki. Ir, žinoma, sunkiausia dėl to bus Graikijos žmonėms. Neabejoju, kad tai paveiks visą Europą ir geopolitiniu požiūriu. Tie, kurie turi iliuzijų, jog taip nebus, yra naivūs.

Tikrovė tokia, kad galutiniam susitarimui pasiekti turime tik penkias dienas. Iki šiol vengiau kalbėti apie terminus. Bet šį vakarą turiu garsiai ir aiškiai konstatuoti, kad galutinis terminas baigiasi šią savaitę. Visi atsakome už šią krizę ir visi esame atsakingi už tai, kad ji būtų išspręsta.