Medicinos prietaisai: Taryba įgaliojo pirmininkaujančią valstybę narę pradėti derybas su EP

ES Taryba
  • 2015 09 23
  • 13:50
  • Pranešimas spaudai
  • 672/15
  • Sveikata
2015 09 23
Kontaktai spaudai

Jérôme Unterhuber
Atstovas spaudai
+32 22815394
+32 473923628

2015 m. rugsėjo 23 d. Nuolatinių atstovų komitetas parengė Tarybos poziciją dėl dviejų reglamentų projektų, kuriais siekiama modernizuoti ES taisykles, reglamentuojančias medicinos prietaisus ir diagnostikos in vitro medicinos prietaisus. Todėl pirmininkaujantis Liuksemburgas gali pradėti derybas su Europos Parlamentu, kad būtų kuo greičiau pasiektas susitarimas. Pirmoji trišalio dialogo diskusija numatyta 2015 m. spalio 13 d. Tikimasi, kad spalio 5 d. posėdyje EPSCO taryba patvirtins Tarybos poziciją.

Po to, kai 2015 m. birželio 19 d. buvo susitarta dėl esminių Tarybos derybinės pozicijos nuostatų, buvo užbaigtas likęs techninis darbas, susijęs visų pirma su abiejų reglamentų projektų preambule. Tačiau svarbiausi Tarybos nuomonės aspektai nepasikeitė.

Taryba ir EP siekia to paties tikslo 

„Ankstesniuose pasitarimuose su su Europos Parlamentu paaiškėjo, kad Taryba ir Parlamentas siekia tų pačių tikslų: dirbti, kad būtų sukurta tvirta teisinė sistema, kuri sudarytų galimybę pacientams naudotis saugiais ir aukštos kokybės medicinos prietaisais, ir kartu būtų sudarytos būtinos sąlygos konkurencingai ir novatoriškai ES rinkai“, – pasakė Liuksemburgo sveikatos ministrė ir Tarybos pirmininkė Lydia Mutsch.

Pagrindinis abiejų reglamentų tikslas – užtikrinti, kad medicinos prietaisai būtų saugūs ir aukštos kokybės. To būtų pasiekta sugriežtinus pateikimą rinkai reglamentuojančias taisykles ir priežiūrą, vykdomą prietaisus jau pateikus rinkai.

Minėti du reglamentų dėl medicinos prietaisų projektai taikomi plačiam spektrui gaminių – nuo pleistrų iki klubų sąnarių protezų, širdies stimuliatorių ir laboratorinių tyrimų priemonių, skirtų medicininių intervencijų vertinimui.