Pasirašytas Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

ES Taryba
  • 2015 10 27
  • 14:00
  • Pranešimas spaudai
  • 762/15
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2015 10 27
Kontaktai spaudai

Maja Kocijančič
EIVT atstovė spaudai
+32 22986570
+32 498984425

Šiandien Strasbūre buvo pasirašytas Europos Sąjungos ir Kosovo stabilizacijos ir asociacijos susitarimas. ES vardu jį pasirašė vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Federica Mogherini ir už Europos kaimynystės politiką ir plėtros derybas atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas, o Kosovo vardu susitarimą pasirašė Ministras Pirmininkas Isa Mustafa ir Europos integracijos ministras bei vyriausiasis derybininkas Bekimas Çollaku.

„Šiuo susitarimu pradedamas naujas ES ir Kosovo santykių etapas. Tai svarbus indėlis siekiant stabilumo ir gerovės Kosove ir visame regione. Laukiu šio susitarimo įsigaliojimo,“ teigė vyriausioji įgaliotinė F. Mogherini pasirašymo proga.

„Šis susitarimas yra labai svarbus įvykis ES ir Kosovo santykiuose. Jis padės Kosovui įgyvendinti labai reikalingas reformas ir sukurs prekybos bei investicijų galimybių. Jis padės Kosovui siekti tvaraus ekonomikos augimo ir gali padėti sukurti taip reikalingų darbo vietų jo piliečiams, ypač jaunimui,“ pridūrė Komisijos narys J. Hahnas.

Derybos dėl asociacijos ir stabilizacijos susitarimo vyko 2013 m. spalio mėn. – 2014 m. gegužės mėn., 2014 m. liepos mėn. jis buvo parafuotas, o 2015 m. spalio 22 d. ES Taryba pritarė jo pasirašymui. Gavus Europos Parlamento pritarimą, numatoma, kad stabilizacijos ir asociacijos susitarimas įsigalios kitų metų pirmąjį pusmetį.

Stabilizacijos ir asociacijos susitarimui įsigaliojus, bus sukurti sutartiniai santykiai, numatantys abipuses teises ir pareigas, ir apimantys įvairius sektorius. Stabilizacijos ir asociacijos susitarime daugiausia dėmesio skiriama pagarbai pagrindiniams demokratijos principams ir esminiams elementams, kurie sudaro ES bendrosios rinkos esmę. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimu bus sukurta erdvė, kurioje bus leidžiama laisvoji prekyba, ir taikomi europiniai standartai kitose srityse, pavyzdžiui, konkurencingumo, valstybės pagalbos ir intelektinės nuosavybės srityse. Juo taip pat bus padedama įgyvendinti reformas, kuriomis siekiama, kad Kosovas įdiegtų europinius standartus. Kitos nuostatos apima politinį dialogą, bendradarbiavimą įvairiuose sektoriuose pradedant švietimu ir užimtumu ir baigiant energetika, aplinka ir teisingumo bei vidaus reikalais. 

Europos Sąjunga toliau rems Kosovo pažangą siekiant europinės integracijos įgyvendinant stabilizacijos ir asociacijos procesą – ES parengtą politikos priemonę, kuria skatinamas bendradarbiavimas su Vakarų Balkanų šalimis ir regioninis bendradarbiavimas. Stabilizacijos ir asociacijos susitarimai yra vienas iš svarbiausių šio proceso komponentų. Siekdama remti būtinas reformas, ES Vakarų Balkanų šalims ir Turkijai suteikia galimybę pasinaudoti Pasirengimo narystei pagalbos priemone, pagal kurią 2014–2020 m. laikotarpiu skiriama 11,7 mlrd. € , iš kurių 645,5 mln. € skirta Kosovui.

Kosovas*

Nuorodos į Kosovą nedaro poveikio pozicijoms dėl statuso. Jos atitinka Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1244/99 bei Tarptautinio Teisingumo Teismo nuomonę dėl Kosovo nepriklausomybės deklaracijos.