Pirmininko Donaldo Tusko kvietimas Europos Vadovų Tarybos nariams

Europos Vadovų Taryba
  • 2016 02 17
  • Pranešimas spaudai
  • 70/16
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Instituciniai reikalai
  • Ekonomika ir finansai
2016 02 17
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Rytoj susitiksime Europos Vadovų Tarybos susitikime. Tai bus lemiamas momentas mūsų Sąjungos vienybės požiūriu ir Jungtinės Karalystės santykių su Europa ateities požiūriu.

Po pastarosiomis valandomis įvykusių konsultacijų galiu atvirai pasakyti: vis dar nėra garantijos, kad pasieksime susitarimą. Kai kuriais politiniais klausimais mūsų nuomonės skiriasi, ir puikiai suprantu, kad šiuos skirtumus įveikti bus sunku. Todėl prašau jūsų – išlikite konstruktyvūs.

Derybose labai pasistūmėta į priekį ir turime pasinaudoti šiuo momentu. Nebebus geresnės galimybės pasiekti kompromisą. Būtent mūsų vienybė teikia mums stiprybės, todėl privalome ją išsaugoti. Priešingu atveju tai būtų tiek JK, tiek Europos Sąjungos pralaimėjimas ir tų, kurie siekia mus suskaldyti, geopolitinė pergalė.

Dirbsime remdamiesi pasiūlymu, kurį pateikiau vasario 2 d., su techniniais ir teisiniais patikslinimais, kuriuos padarė šerpų grupė; tekstas bus išplatintas šiandien. Tačiau visi politiniai klausimai bus sprendžiami rytoj. Tikslas buvo aiškus nuo pat pradžių – pasiekti teisiškai privalomą ir nepanaikinamą susitarimą, kuriuo būtų išspręsti JK rūpimi klausimai ir kuris kartu patenkintų visus. Tuo pat metu išsaugosime savo pagrindines vertybes. Mano tikslas – susitarti šią savaitę.

Po tradicinio nuomonių pasikeitimo su Europos Parlamento pirmininku ir bendros nuotraukos ketvirtadienį po pietų pirmame mūsų darbo posėdyje spręsime JK klausimą. Visi nariai turės galimybę pareikšti savo pozicijas ir išdėstyti rūpimus klausimus. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas susitarimas bus teisiškai privalomas, mums reikės laiko, kad per vieną naktį galėtume įvertinti visus būtinus pakeitimus ir penktadienį ryte sugrįžti prie šio klausimo.

Per vakarienę aptarsime naujausius pokyčius migracijos srityje. Gruodžio mėn. susitarėme dėl kelių prioritetinių nedelsiant spręstinų klausimų. Pirmininkaujančių Nyderlandų ir Komisijos parengtos išsamios ataskaitos rodo, kad mūsų kartu sukurta strategija pradeda duoti rezultatų, tačiau iki šiol padaryta nepakankama pažanga. Norėčiau, kad būtų toliau griežtai laikomasi visų bendros strategijos elementų. Diskusijų pabaigoje turėtume susitarti dėl išvadų. Kadangi mūsų strategijai yra itin svarbus ES ir Turkijos veiksmų planas, aš prieš tai susitiksiu su Ministru Pirmininku A. Davutoglu, kad įvertintume pažangą ir aptartume, kaip paspartinti susitarimo sudarymą siekiant gerokai ir tvariai sumažinti neteisėtų atvykimų iš Turkijos į ES skaičių.

Mes susitiksime penktadienį ryte neformaliame posėdyje, kuriame bus svarstomas Jungtinės Karalystės klausimas. Šiuose debatuose prie mūsų prisijungs Europos Parlamento pirmininkas. Dėl tikslaus laiko dar nenuspręsta, kadangi mums gali prireikti dvišalių konsultacijų. Kai tik bus parengtas galutinis tekstas, tęsime plenarinį posėdį, kad galėtume oficialiai jį priimti.

Vėliau aptarsime padėtį Sirijoje bei Libijoje ir priimsime likusias išvadas. Galiausiai patvirtinsime euro zonai skirtas rekomendacijas pagal atnaujintą Europos semestrą. Laukiu malonaus susitikimo su Jumis rytoj Briuselyje.