ES valstybių ar vyriausybių vadovų ir ES institucijų vadovų bendras pareiškimas dėl teroristinio išpuolio Ankaroje

Europos Vadovų Taryba
  • 2016 02 18
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 73/16
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2016 02 18
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Mes, Europos Sąjungos vadovai, griežtai smerkiame vakarykštį teroristinį išpuolį Ankaroje.

Reiškiame gilią užuojautą aukų šeimoms ir draugams ir išreiškiame savo solidarumą su Turkijos žmonėmis.

Teroro aktai, nepriklausomai nuo to, kas ir kur juos vykdo, visada yra nepriimtini. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės, bendradarbiaudamos su partneriais, intensyvins visas pastangas kovodamos su šia problema.