Pirmininko Donaldo Tusko pranešimas Europos Parlamentui apie vasario mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimą

Europos Vadovų Taryba
  • 2016 02 24
  • 16:00
  • Kalba
  • 82/16
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Instituciniai reikalai
2016 02 24
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Įvadinės pastabos

Pastarasis Europos Vadovų Tarybos susitikimas buvo toks pat sudėtingas kaip ir kiti mano kadencijos metu vykę susitikimai. Nors ir radome bendrą sprendimą, iš tiesų viską parodys laikas, kadangi, žinoma, Jungtinėje Karalystėje vyks referendumas dėl to, ar jai likti Europos Sąjungos nare. Tik Britanijos gyventojai gali priimti tokį sprendimą, ir jie jį priims. Tai, ką galėjome padaryti mes – tai susitarti dėl naujojo susitarimo dėl Didžiosios Britanijos Europos Sąjungoje. Ir mes tai padarėme.

28 valstybių ar vyriausybių vadovai vieningai susitarė dėl teisiškai privalomo ir nepanaikinamo susitarimo dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje ir jį priėmė. Sprendimas dėl naujojo susitarimo atitinka Sutartis ir Teisingumo Teismas jo negali panaikinti. Tačiau jis įsigalios tik tuo atveju, jeigu Britanijos gyventojai nubalsuos už pasilikimą. Jeigu jie nubalsuos už išstojimą, susitarimas taps niekinis.

Susitarėme visa tai padaryti tokiu būdu, kuris nepakenktų tokioms Europos Sąjungos pagrindinėms vertybėms, kaip judėjimo laisvė ir nediskriminavimo principas, ir nepakenktų ekonominės ir pinigų sąjungos plėtojimui ateityje. Jeigu būčiau nors kiek dėl to abejojęs, niekada nebūčiau pasiūlęs tokio susitarimo.

Nepaisant to, kad susidurta su daug sunkumų, vadovai nepasitraukė nuo derybų stalo, nes puikiai žinojome, kas pastatyta ant kortos, o būtent – užtikrinti, kad Jungtinė Karalystė liktų Europos Sąjungoje ir būsimoje Europos geopolitinėje sistemoje.

Norėčiau pareikšti nuoširdžią padėką Pirmininkui J. C. Junckeriui ir visai jo grupei, su kuriais glaudžiai bendradarbiavome viso proceso metu. Taip pat norėčiau padėkoti Parlamento derybininkams – jie dalyvavo derybose ir labai efektyviai dirbo, kad pasiektų savo tikslus. Esu tvirtai įsitikinęs, kad į šį procesą turėjome visapusiškai įtraukti Europos Parlamentą. Niekada nepamiršiu itin svarbių derybų su Pirmininku M. Schulzu, grupės vadovu G. Verhofstadtu ir gerbiamais kolegomis R. Gualtieri ir E. Broku. Tik jūsų dėka šis susitarimas suteikė mums galimybę atsižvelgti į visos Sąjungos interesus. Be jūsų pagalbos šis susitarimas nebūtų buvęs įmanomas. Dar kartą labai jums ačiū.

Europos Sąjunga gerbs Britanijos gyventojų sprendimą. Jeigu dauguma nubalsuos už išstojimą, taip ir atsitiks. Tai pakeis Europą visiems laikams, ir tas pasikeitimas bus į blogąją pusę. Žinoma, tai mano asmeninė nuomonė. Pirmadienį Ministras Pirmininkas D. Cameronas Bendruomenių Rūmuose pasakė, kad dabar netinkamas metas suskaidyti Vakarus. Aš visiškai sutinku. Todėl dariau viską, ką galėjau, kad užkirsčiau tam kelią.

Kita vertus, jeigu Britanija nuspręs pasilikti ES, tikiuosi, kad šios kadencijos Parlamentas taip pat užtikrins, kad pasiektas susitarimas būtų perkeltas į reikiamus teisės aktus ir įsigaliotų.

Dabar norėčiau pereiti prie migracijos krizės klausimo. Vadovai susitarė, kad mūsų bendras veiksmų planas su Turkija tebėra prioritetas, ir turime dėti visas pastangas, kad jis pasisektų. Galiausiai tai reiškia, kad didelis migrantų skaičius, kurį vis dar matome, turi sumažėti, ir sumažėti kuo greičiau. Todėl taip pat nusprendėme kovo 7 d. surengti specialų susitikimą su Turkija.

Vadovų diskusijoje daugiausia dėmesio skirta tam, kad būtų pasiektas bendras sutarimas šios krizės atžvilgiu. Norėdami tai padaryti, pirmiausia turime išvengti kovos dėl planų A, B ir C. Tai neturi jokios prasmės, nes tik skaldo Europą ir visiškai nepriartina prie sprendimo. Vietoj to turime ieškoti skirtingų požiūrių sintezės. Nėra jokios geros alternatyvos visapusiškam Europos planui.

Antra, europinis sprendimas reiškia ne tik Briuselyje priimamus sprendimus. Tai taip pat – ir netgi dar daugiau – yra sostinėse priimami sprendimai. Turime tai pripažinti, tačiau kartu turėtume siekti pagerinti šių sprendimų koordinavimą. Būtent Europos Sąjungoje mes visi turime bendradarbiauti.

Ir galiausiai – turime gerbti mūsų visų kartu priimtas taisykles ir teisės aktus. Tai susiję tiek su sprendimais dėl perkėlimo Europos Sąjungoje, tiek su poreikiu laipsniškai sugrįžti prie situacijos, kai visos Šengeno erdvės narės visapusiškai taiko Šengeno sienų kodeksą. Nėra jokių abejonių, kad turime atkurti Šengeno sistemą. Tai pareikalaus lėšų, laiko ir milžiniškų politinių pastangų. Bus valstybių, kurios galbūt negalės susidoroti su šiuo uždaviniu. Tačiau Europa joms padės. Turime investuoti į Šengeno sistemą, o ne į jos žlugimą. Jos ateitis bus vienas iš pagrindinių klausimų, kuriuos vadovai svarstys kovo 7 d.

Be to, vadovai patvirtino, jog būtina užtikrinti, kad Sirijai ir Sirijos pabėgėliams tame regione būtų toliau teikiama humanitarinė pagalba. Gerai įvertinome Londone įvykusią paramos teikėjų konferenciją; joje du trečdalius įsipareigojimų skirti lėšų prisiėmė Europa. Vadovai susitarė skubiai išmokėti 3,3 mlrd. €, kuriuos įsipareigota skirti 2016 m., taip pat 3 mlrd. €, dėl kurių susitarta siekiant padėti pabėgėliams Turkijoje. Tai ne tik Europos atsakomybė. Todėl šiais metais įvyksiančiuose G 7 ir G 20 susitikimuose ir toliau stengsiuosi stiprinti pasaulinį atsaką į šią krizę.

Galiausiai, baigdamas norėčiau paprašyti – neleiskime, kad audringi laikai sužlugdytų mūsų pastangas. Negalime tiesiog laukti ir žiūrėti, kas bus toliau. Prasidėjo itin pavojingas laikotarpis Europos istorijoje. Turime veikti ryžtingai. Tikiuosi jūsų paramos. Ačiū. 

Apibendrinamosios pastabos

Abu klausimai, kuriuos šiandien svarstome – susitarimas dėl Jungtinės Karalystės ir migracija – yra labai susiję. Esu visiškai įsitikinęs, kad tai, kaip mes įveiksime ir (arba) valdysime migracijos krizę, bus labai svarbu referendumo kampanijai. Visi tie, kurie nori išlaikyti Europos Sąjungos vienybę, visų Vakarų vienybę, ir kurie jaučia, kad pasiekėme lemiamą tašką, turėtų kuo ryžtingiau paremti tokį bendrą planą.

Kalbėdamas apie bendrą planą kalbu apie veiksmingą mūsų sprendimo įgyvendinimą, visišką Šengeno kodekso laikymąsi ir bendrus veiksmus su Turkija. Jeigu kas nors pažeis šią atsirandančią vienybę sprendžiant migracijos krizės problemą, jie iš tiesų gali prisidėti prie to, kad Jungtinė Karalystė išstos iš ES.

Kaip jau minėjau, susitarimas dėl Jungtinės Karalystės įsigalios tik tuo atveju, jeigu Britanijos gyventojai nubalsuos už pasilikimą. Jeigu jie nubalsuos už išstojimą, susitarimas taps niekinis. Ir tokiu atveju niekas neturėtų turėti jokių iliuzijų. Tai nebuvo vienas iš daugelio derybų dėl susitarimo dėl Jungtinės Karalystės Europos Sąjungoje raundų – tai buvo pirmas ir paskutinis raundas. Kitų nebebus. Ačiū.