Pirmininko Donaldo Tusko kalba po Nikosijoje įvykusio susitikimo su Prezidentu Nicosu Anastasiadesu

Europos Vadovų Taryba
  • 2016 03 15
  • 12:25
  • Pareiškimas ir pastabos
  • 136/16
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2016 03 15
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Labas rytas. Visų pirma norėčiau padėkoti Jums, Prezidente N. Anastasiadesai, už priėmimą šiandien čia, Nikosijoje, ir už ką tik įvykusį naudingą ir nuoširdų mūsų susitikimą.

Pagrindinis mano šiandienos vizito į Kiprą tikslas – apsvarstyti tolesnius Europos Sąjungos bendradarbiavimo su Turkija žingsnius ir tai, kaip įveikti migracijos krizę. Atvykau čia ne tam, kad daryčiau spaudimą Kiprui. Atvykau, kad išklausyčiau jūsų poziciją prieš šią savaitę įvyksiantį Europos Vadovų Tarybos susitikimą.

Praėjusią savaitę įvykusiame ES aukščiausiojo lygio susitikime aptarėme tolesnio mūsų bendradarbiavimo su Turkija stiprinimo galimybes. Tai – svarbus mūsų bendros visapusiškos Europos strategijos elementas. Tačiau būtų neišmintinga pagrįsti planą tik vienu elementu. To mes neturėtume daryti ir nedarysime. Kiti mūsų bendros Europos strategijos elementai – tai sugrįžimas prie Šengeno ir lengvo praleidimo politikos nebesilaikymas, be kita ko, Vakarų Balkanų maršrute. Taip pat bus siekiama labai padidinti humanitarinę pagalbą labiausiai paveiktoms šalims, ypač Graikijai.

Praėjusią savaitę buvau įgaliotas parengti Turkijos ir Europos Sąjungos susitarimą dėl tolesnio mūsų bendradarbiavimo stiprinimo siekiant įveikti migracijos krizę. Šiuo metu derinu susitarimo nuostatas. Todėl šiandien esu Nikosijoje. Ir todėl šį vakarą toliau vyksiu į Ankarą.

Kartu su Vokietija ir Nyderlandais parengtas Turkijos pasiūlymas dar turi būti patikslintas, kad jam pritartų visos 28 valstybės narės ir ES institucijos. Tikslas – užbaigti derybas dar šią savaitę, ketvirtadienį ir penktadienį, bet iki tol dar turime daug ką nuveikti. Vienas iš svarbiausių klausimų, kurį turime išspręsti – teisėtumo klausimas. Turime užtikrinti, kad bet kokia nauja didelio masto grąžinimo iš Graikijos į Turkiją sistema visapusiškai atitiktų ES teisę ir mūsų tarptautinius įsipareigojimus. Tai reiškia, kad privalome užtikrinti, jog prieš priimant sprendimą dėl asmenų grąžinimo iš Graikijos į Turkiją, būtų įvertintas kiekvienas atvejis. Tai taip pat reiškia, kad privalome užtikrinti, kad asmenys, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, gautų tinkamą apsaugą Turkijoje. Be to, turime spręsti klausimą, susijusį su galimais alternatyviais maršrutais iš Turkijos į kitas ES šalis, pavyzdžiui, Bulgariją. Į tai taip pat turi būti atsižvelgta, kad susitarimas būtų veiksmingas.

Tačiau mūsų bendradarbiavimas su Turkija apima ne tik migracijos sritį. Dabartinė dinamika suteikia galimybę suintensyvinti Europos Sąjungos ir Turkijos santykius. Tačiau noriu būti atviras šiuo klausimu. Europos Sąjunga – 28 valstybių narių sąjunga. Kipras yra toks pat svarbus kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai ar bet kuri kita valstybė narė. Jokia trečioji valstybė niekada negali būti svarbesnė už bet kurią iš mūsų valstybių narių. Turėtume pasinaudoti šia galimybe ir užtikrinti, kad ši nauja dinamika būtų naudinga visiems, taip pat Kiprui.

Kalbant apie stojimą į ES, norėčiau aiškiai priminti, kad taisyklės lieka tos pačios. Taikomos tos pačios griežtos sąlygos ir tolesnei pažangai dar reikės visų 28 valstybių narių pritarimo.

Šį rytą taip pat diskutavome dėl pastangų, kurios dedamos derybose dėl Kipro klausimo sprendimo; visapusiškai palaikau šias pastangas. Įdėmiai išklausiau Prezidentą N. Anastasiadesą ir jį patikinau, kad visiškai suprantame, jog derybose pasiektas svarbus etapas ir kad visi ES veiksmai yra nukreipti į šių derybų palengvinimą. Sėkmingi rezultatai, kurių padėtų pasiekti abi salos dalys, būtų nauja pradžia ne tik Kiprui, bet ir visai Europai bei platesniam regionui.

Norėčiau užbaigti paminėdamas Kipro ekonomikos atsigavimą. Dar prieš trejus metus stovėjote ant finansinės bedugnės krašto. Šiandien vėl tvirtai stovite ant kojų, neišnaudoję visų lėšų, kurias jums suteikė mūsų euro zonos partneriai ir TVF. Ši sėkmė – jūsų pačių pastangų rezultatas. Tai – geras ženklas Kiprui, euro zonai ir Europai. Ačiū Jums.