Europos Vadovų Tarybos narių Maltos deklaracija „Migracijos išorės aspektai: centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršruto problemos sprendimas“

Europos Vadovų Taryba
  • 2017 02 03
  • 12:36
  • Pranešimas spaudai
  • 43/17
  • Teisingumas
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
2017 02 03
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543