Europos Vadovų Tarybos pirmininko išvados, 2017 03 09

Europos Vadovų Taryba
  • 2017 03 10
  • 00:45
  • Pranešimas spaudai
  • 125/17
  • Saugumas ir gynyba
  • Vidaus reikalai
  • Užsienio reikalai ir tarptautiniai santykiai
  • Instituciniai reikalai
  • Ekonomika ir finansai
2017 03 10
Kontaktai spaudai

Preben Aamann
Europos Vadovų Tarybos pirmininko atstovas spaudai
+32 22815150
+32 476850543

Europos Vadovų Taryba apsvarstė pridedamą dokumentą. Jam pritarė 27 Europos Vadovų Tarybos nariai, tačiau dėl su jo turiniu nesusijusių priežasčių bendras sutarimas dėl jo nebuvo pasiektas. 

Neturėtų būti laikoma, kad nuorodos į Europos Vadovų Tarybą pridedame dokumente reiškia, kad tekstą oficialiai patvirtino Europos Vadovų Taryba, veikianti kaip institucija.