Eiti į turinį
Prenumerata el. paštu
  • 2017 03 15
  • 16:00
  • Pranešimas spaudai
  • 137/17
  • Instituciniai reikalai

Kovo 25 d. minėsime Romos sutarčių pasirašymo 60-ies metų sukaktį. Susitarėme tą dieną kartu paminėti ilgos kelionės pradžią Kapitolijaus Horacijų ir Kuriacijų menėje – būtent čia 1957 m. buvo pasirašytos Sutartys. Tai bus proga pamąstyti apie Europos Sąjungos padėtį ir integracijos proceso ateitį.

Minėjimo iškilmės vyks ryte, bus surengtas ES valstybių ar vyriausybių vadovų, Europos Parlamento Pirmininko, Europos Vadovų Tarybos Pirmininko, Europos Komisijos Pirmininko ir šių institucijų atstovų posėdis.

Visų pirma tai bus proga drauge iškilmingai paminėti istorinius įvykius ir įvertinti šešiasdešimt integracijos metų. Ne paslaptis, kad istorinis tarpsnis, kuriame esame, verčia išsamiau ir tvirčiau apmąstyti Sąjungai kylančius iššūkius trumpuoju ir vidutinės trukmės laikotarpiu: tai vidaus ir išorės saugumas (ypač pabrėžiant migraciją), ekonomikos augimas ir užimtumas, taip pat socialinė plėtra. Po iškilmingos dalies ketiname priimti politinę deklaraciją, kurioje dar kartą patvirtinsime Europos integracijos projekto aktualumą ir išdėstysime bendrą ateinančių metų viziją.

Tada išeisime į lauką bendrai nuotraukai. Po to bus surengtas įprastas institucijų vadovų susitikimas su spaudos atstovais.

Vėliau vyksime į Kvirinalo rūmus pietums, kurių kviečia Italijos Respublikos Presidentas S. Mattarella. Pietų metu turėsime progą išklausyti jo kalbą ir pasikeisti nuomonėmis apie procesą, kuris, tikimės, bus vėl pradėtas kovo 25 d. Romoje.

Laukiame susitikimo su jumis kovo 25 d. Romoje.